Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skaug Holding AS
Juridisk navn:  Skaug Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 23248980
Postboks 133 Alnabru C/O Oslo Entreprenør As Stubberudveien 7 Fax: 23248980
0614 Oslo 668 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 988894826
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 10/28/2005
Foretakstype: AS
Revisor: Ado Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.58%
Resultat  
  
-36.26%
Egenkapital  
  
10.59%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.623.000 2.557.000 2.623.000 2.623.000 1.990.000
Resultat: 15.753.000 24.715.000 4.755.000 24.932.000 24.917.000
Egenkapital: 128.068.000 115.809.000 97.605.000 96.451.000 79.718.000
Regnskap for  Skaug Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.623.000 2.557.000 2.623.000 2.623.000 1.990.000
Driftskostnader -243.000 -469.000 -314.000 -2.353.000 -395.000
Driftsresultat 2.380.000 2.088.000 2.309.000 270.000 1.595.000
Finansinntekter 14.448.000 23.750.000 3.746.000 25.680.000 23.960.000
Finanskostnader -1.076.000 -1.122.000 -1.300.000 -1.018.000 -638.000
Finans 13.372.000 22.628.000 2.446.000 24.662.000 23.322.000
Resultat før skatt 15.753.000 24.715.000 4.755.000 24.932.000 24.917.000
Skattekostnad -495.000 -510.000 -601.000 -198.000 -513.000
Årsresultat 15.258.000 24.205.000 4.153.000 24.733.000 24.404.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.443.000 38.643.000 33.039.000 32.269.000 32.212.000
Sum omløpsmidler 121.812.000 130.510.000 113.985.000 107.133.000 77.153.000
Sum eiendeler 160.255.000 169.153.000 147.024.000 139.402.000 109.365.000
Sum opptjent egenkapital 127.762.000 115.503.000 97.298.000 96.145.000 79.412.000
Sum egenkapital 128.068.000 115.809.000 97.605.000 96.451.000 79.718.000
Sum langsiktig gjeld 190.000 129.000 80.000 20.000 215.000
Sum kortsiktig gjeld 31.997.000 53.215.000 49.340.000 42.932.000 29.432.000
Sum gjeld og egenkapital 160.255.000 169.153.000 147.024.000 139.403.000 109.365.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 2.623.000 2.557.000 2.623.000 2.623.000 1.990.000
Driftsinntekter 2.623.000 2.557.000 2.623.000 2.623.000 1.990.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -200.000 -300.000 -300.000 -300.000 -100.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -43.000 -169.000 -14.000 -2.053.000 -295.000
Driftskostnader -243.000 -469.000 -314.000 -2.353.000 -395.000
Driftsresultat 2.380.000 2.088.000 2.309.000 270.000 1.595.000
Finansinntekter 14.448.000 23.750.000 3.746.000 25.680.000 23.960.000
Finanskostnader -1.076.000 -1.122.000 -1.300.000 -1.018.000 -638.000
Finans 13.372.000 22.628.000 2.446.000 24.662.000 23.322.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Årsresultat 15.258.000 24.205.000 4.153.000 24.733.000 24.404.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 28.637.000 28.837.000 29.037.000 29.237.000 25.738.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 100.000 200.000 300.000
Sum varige driftsmidler 28.637.000 28.837.000 29.137.000 29.437.000 26.038.000
Sum finansielle anleggsmidler 9.806.000 9.806.000 3.902.000 2.832.000 6.175.000
Sum anleggsmidler 38.443.000 38.643.000 33.039.000 32.269.000 32.212.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 66.000 0 300.000
Andre fordringer 37.845.000 41.440.000 34.578.000 30.766.000 13.972.000
Sum investeringer 83.187.000 88.274.000 78.369.000 75.997.000 62.690.000
Kasse, bank 780.000 796.000 972.000 371.000 190.000
Sum omløpsmidler 121.812.000 130.510.000 113.985.000 107.133.000 77.153.000
Sum eiendeler 160.255.000 169.153.000 147.024.000 139.402.000 109.365.000
Sum opptjent egenkapital 127.762.000 115.503.000 97.298.000 96.145.000 79.412.000
Sum egenkapital 128.068.000 115.809.000 97.605.000 96.451.000 79.718.000
Sum avsetninger til forpliktelser 190.000 129.000 80.000 20.000 215.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 190.000 129.000 80.000 20.000 215.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 433.000 461.000 541.000 394.000 404.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000 -3.000.000
Annen kortsiktig gjeld 28.564.000 49.755.000 45.799.000 39.538.000 26.029.000
Sum kortsiktig gjeld 31.997.000 53.215.000 49.340.000 42.932.000 29.432.000
Sum gjeld og egenkapital 160.255.000 169.153.000 147.024.000 139.403.000 109.365.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 89.815.000 77.295.000 64.645.000 64.201.000 47.721.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.5 2.3 2.5 2.6
Likviditetsgrad 2 3.8 2.5 2.3 2.5 2.7
Soliditet 79.9 68.5 66.4 69.2 72.9
Resultatgrad 90.7 81.7 8 10.3 80.2
Rentedekningsgrad 2.2 1.9 1.8 25.5 40.1
Gjeldsgrad 0.3 0.5 0.5 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 10.5 15.3 4.1 18.6 23.4
Signatur
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
27.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex