Skedsmo Rørleggerbedrift AS
Juridisk navn:  Skedsmo Rørleggerbedrift AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 63876415
Skjærvaveien 18 Skjærvaveien 18 Fax: 67970676
1466 Strømmen 1466 Strømmen
Fylke: Kommune:
Viken Lillestrøm
Org.nr: 979424361
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/15/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Wepe Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.13%
Resultat  
  
137.62%
Egenkapital  
  
4.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.848.000 8.909.000 8.959.000 8.852.000 7.255.000
Resultat: 720.000 303.000 454.000 971.000 396.000
Egenkapital: 1.276.000 1.225.000 1.301.000 1.469.000 1.274.000
Regnskap for  Skedsmo Rørleggerbedrift AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.848.000 8.909.000 8.959.000 8.852.000 7.255.000
Driftskostnader -6.137.000 -8.598.000 -8.514.000 -7.880.000 -6.851.000
Driftsresultat 711.000 312.000 445.000 973.000 403.000
Finansinntekter 16.000 6.000 24.000 13.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -14.000 -15.000 -18.000
Finans 9.000 -9.000 10.000 -2.000 -8.000
Resultat før skatt 720.000 303.000 454.000 971.000 396.000
Skattekostnad -168.000 -80.000 -122.000 -276.000 -108.000
Årsresultat 552.000 224.000 332.000 695.000 288.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 168.000 339.000 422.000 365.000 477.000
Sum omløpsmidler 2.378.000 2.013.000 2.352.000 2.435.000 1.958.000
Sum eiendeler 2.546.000 2.352.000 2.774.000 2.800.000 2.435.000
Sum opptjent egenkapital 1.176.000 1.125.000 1.201.000 1.369.000 1.174.000
Sum egenkapital 1.276.000 1.225.000 1.301.000 1.469.000 1.274.000
Sum langsiktig gjeld 17.000 55.000 143.000 226.000 147.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.072.000 1.331.000 1.105.000 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.352.000 2.775.000 2.800.000 2.435.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.848.000 8.906.000 8.949.000 8.841.000 7.240.000
Andre inntekter 0 3.000 10.000 12.000 15.000
Driftsinntekter 6.848.000 8.909.000 8.959.000 8.852.000 7.255.000
Varekostnad -2.206.000 -3.619.000 -3.828.000 -3.434.000 -2.909.000
Lønninger -2.632.000 -2.923.000 -3.353.000 -3.328.000 -2.765.000
Avskrivning -69.000 -76.000 -114.000 -144.000 -153.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.230.000 -1.980.000 -1.219.000 -974.000 -1.024.000
Driftskostnader -6.137.000 -8.598.000 -8.514.000 -7.880.000 -6.851.000
Driftsresultat 711.000 312.000 445.000 973.000 403.000
Finansinntekter 16.000 6.000 24.000 13.000 10.000
Finanskostnader -7.000 -15.000 -14.000 -15.000 -18.000
Finans 9.000 -9.000 10.000 -2.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 -300.000 -500.000 -500.000 -250.000
Årsresultat 552.000 224.000 332.000 695.000 288.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 40.000 141.000 148.000 109.000 265.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 128.000 198.000 274.000 256.000 212.000
Sum varige driftsmidler 128.000 198.000 274.000 256.000 212.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 168.000 339.000 422.000 365.000 477.000
Varebeholdning 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000
Kundefordringer 909.000 1.451.000 1.688.000 1.435.000 981.000
Andre fordringer 190.000 163.000 183.000 178.000 194.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.228.000 349.000 431.000 773.000 732.000
Sum omløpsmidler 2.378.000 2.013.000 2.352.000 2.435.000 1.958.000
Sum eiendeler 2.546.000 2.352.000 2.774.000 2.800.000 2.435.000
Sum opptjent egenkapital 1.176.000 1.125.000 1.201.000 1.369.000 1.174.000
Sum egenkapital 1.276.000 1.225.000 1.301.000 1.469.000 1.274.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 17.000 55.000 143.000 226.000 147.000
Leverandørgjeld 197.000 227.000 435.000 281.000 339.000
Betalbar skatt 67.000 72.000 161.000 120.000 0
Skyldig offentlige avgifter 248.000 468.000 383.000 404.000 166.000
Utbytte -500.000 -300.000 -500.000 -500.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 242.000 305.000 351.000 299.000 509.000
Sum kortsiktig gjeld 1.253.000 1.072.000 1.331.000 1.105.000 1.014.000
Sum gjeld og egenkapital 2.546.000 2.352.000 2.775.000 2.800.000 2.435.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.125.000 941.000 1.021.000 1.330.000 944.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.9 1.8 2.2 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8 1.7 2.2 1.9
Soliditet 50.1 52.1 46.9 52.5 52.3
Resultatgrad 10.4 3.5 5 11.0 5.6
Rentedekningsgrad 101.6 20.8 31.8 65.7 22.9
Gjeldsgrad 1 0.9 1.1 0.9 0.9
Total kapitalrentabilitet 28.6 13.5 16.9 35.2 17.0
Signatur
04.02.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex