Skeiane Legesenter As
Juridisk navn:  Skeiane Legesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93080580
Asheimveien 2 Asheimveien 2 Fax:
4318 Sandnes 4318 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 913268881
Aksjekapital: 60.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 1/20/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Pro-Sjekt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.01%
Resultat  
  
-40.31%
Egenkapital  
  
17.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.171.000 5.277.000 5.153.000 5.111.000 5.111.000
Resultat: 77.000 129.000 -101.000 6.000 -122.000
Egenkapital: 403.000 343.000 245.000 326.000 323.000
Regnskap for  Skeiane Legesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.171.000 5.277.000 5.153.000 5.111.000 5.111.000
Driftskostnader -5.097.000 -5.147.000 -5.255.000 -5.105.000 -5.233.000
Driftsresultat 75.000 129.000 -102.000 6.000 -122.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 1.000 1.000 0 0
Resultat før skatt 77.000 129.000 -101.000 6.000 -122.000
Skattekostnad -17.000 -31.000 20.000 -4.000 28.000
Årsresultat 60.000 98.000 -81.000 3.000 -93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 14.000 45.000 25.000 28.000
Sum omløpsmidler 1.035.000 1.055.000 834.000 893.000 1.179.000
Sum eiendeler 1.056.000 1.069.000 879.000 918.000 1.207.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 283.000 185.000 266.000 263.000
Sum egenkapital 403.000 343.000 245.000 326.000 323.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 652.000 726.000 634.000 592.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 1.055.000 1.069.000 879.000 918.000 1.207.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 5.171.000 5.277.000 5.153.000 5.111.000 5.111.000
Driftsinntekter 5.171.000 5.277.000 5.153.000 5.111.000 5.111.000
Varekostnad 0 -6.000 -153.000 -503.000 -589.000
Lønninger -3.613.000 -3.701.000 -3.598.000 -3.341.000 -3.250.000
Avskrivning -3.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.481.000 -1.440.000 -1.504.000 -1.261.000 -1.394.000
Driftskostnader -5.097.000 -5.147.000 -5.255.000 -5.105.000 -5.233.000
Driftsresultat 75.000 129.000 -102.000 6.000 -122.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 2.000 1.000 1.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 60.000 98.000 -81.000 3.000 -93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 14.000 45.000 25.000 28.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 21.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.000 14.000 45.000 25.000 28.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 85.000 242.000 0 8.000 156.000
Andre fordringer 0 0 449.000 13.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 950.000 813.000 385.000 873.000 1.013.000
Sum omløpsmidler 1.035.000 1.055.000 834.000 893.000 1.179.000
Sum eiendeler 1.056.000 1.069.000 879.000 918.000 1.207.000
Sum opptjent egenkapital 343.000 283.000 185.000 266.000 263.000
Sum egenkapital 403.000 343.000 245.000 326.000 323.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 104.000 161.000 74.000 106.000 210.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 176.000 202.000 205.000 158.000 195.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 370.000 363.000 355.000 328.000 479.000
Sum kortsiktig gjeld 652.000 726.000 634.000 592.000 884.000
Sum gjeld og egenkapital 1.055.000 1.069.000 879.000 918.000 1.207.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 383.000 329.000 200.000 301.000 295.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.5 1.3 1.5 1.3
Likviditetsgrad 2 1.6 1.5 1.3 1.5 1.4
Soliditet 38.2 32.1 27.9 35.5 26.8
Resultatgrad 1.5 2.4 0.1 -2.4
Rentedekningsgrad 1 6 -121.0
Gjeldsgrad 1.6 2.1 2.6 1.8 2.7
Total kapitalrentabilitet 7.3 12.3 -11.4 0.8 -10.0
Signatur
18.08.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex