Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Skeidar Lillehammer AS
Juridisk navn:  Skeidar Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61248550
Korgvegen 36 Korgvegen 36 Fax: 61248551
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.skeidar.no
Oppland Lillehammer
Org.nr: 979489285
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 22
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.63%
Resultat  
  
46.15%
Egenkapital  
  
-0.39%
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012 2011 2010
Omsetning: 41.840.000 40.766.000 40.825.000 39.940.000 37.949.000
Resultat: 4.196.000 2.871.000 1.489.000 1.678.000 865.000
Egenkapital: 3.532.000 3.546.000 3.555.000 3.563.000 3.575.000
Regnskap for  Skeidar Lillehammer AS
Resultat 2014 2013 2012 2011 2010
Driftsinntekter 41.840.000 40.766.000 40.825.000 39.940.000 37.949.000
Driftskostnader -37.662.000 -37.922.000 -39.299.000 -38.238.000 -37.043.000
Driftsresultat 4.177.000 2.844.000 1.526.000 1.703.000 907.000
Finansinntekter 32.000 31.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -4.000 -38.000 -26.000 -43.000
Finans 19.000 27.000 -37.000 -24.000 -42.000
Resultat før skatt 4.196.000 2.871.000 1.489.000 1.678.000 865.000
Skattekostnad -1.133.000 -810.000 -419.000 -472.000 -244.000
Årsresultat 3.063.000 2.061.000 1.070.000 1.206.000 621.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.040.000 1.281.000 1.586.000 1.886.000 2.050.000
Sum omløpsmidler 11.941.000 10.496.000 10.856.000 8.486.000 8.053.000
Sum eiendeler 12.981.000 11.777.000 12.442.000 10.372.000 10.103.000
Sum opptjent egenkapital 832.000 0 855.000 863.000 875.000
Sum egenkapital 3.532.000 3.546.000 3.555.000 3.563.000 3.575.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 17.000 33.000 54.000 78.000
Sum kortsiktig gjeld 9.446.000 8.214.000 8.854.000 6.755.000 6.450.000
Sum gjeld og egenkapital 12.981.000 11.777.000 12.442.000 10.372.000 10.103.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.718.000 40.002.000 40.101.000 39.384.000 37.469.000
Andre inntekter 1.122.000 764.000 724.000 557.000 480.000
Driftsinntekter 41.840.000 40.766.000 40.825.000 39.940.000 37.949.000
Varekostnad -22.893.000 -23.688.000 -25.113.000 -24.538.000 -23.021.000
Lønninger -5.425.000 -5.190.000 -5.368.000 -4.840.000 -4.757.000
Avskrivning -246.000 -300.000 -371.000 -378.000 -538.000
Nedskrivning 0 0 0 0 -343.000
Andre driftskostnader -9.098.000 -8.744.000 -8.447.000 -8.482.000 -8.384.000
Driftskostnader -37.662.000 -37.922.000 -39.299.000 -38.238.000 -37.043.000
Driftsresultat 4.177.000 2.844.000 1.526.000 1.703.000 907.000
Finansinntekter 32.000 31.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader -13.000 -4.000 -38.000 -26.000 -43.000
Finans 19.000 27.000 -37.000 -24.000 -42.000
Konsernbidrag 0 0 0 -1.218.000 -680.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.063.000 2.061.000 1.070.000 1.206.000 621.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 87.000 92.000 92.000 89.000
Fast eiendom 792.000 967.000 1.150.000 1.333.000 1.524.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 156.000 227.000 344.000 462.000 437.000
Sum varige driftsmidler 948.000 1.194.000 1.494.000 1.795.000 1.961.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.040.000 1.281.000 1.586.000 1.886.000 2.050.000
Varebeholdning 7.070.000 6.484.000 6.803.000 7.353.000 6.837.000
Kundefordringer 97.000 220.000 76.000 598.000 176.000
Andre fordringer 4.742.000 3.748.000 3.937.000 487.000 1.010.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 32.000 44.000 41.000 48.000 29.000
Sum omløpsmidler 11.941.000 10.496.000 10.856.000 8.486.000 8.053.000
Sum eiendeler 12.981.000 11.777.000 12.442.000 10.372.000 10.103.000
Sum opptjent egenkapital 832.000 0 855.000 863.000 875.000
Sum egenkapital 3.532.000 3.546.000 3.555.000 3.563.000 3.575.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 17.000 33.000 54.000 78.000
Gjeld til kredittinstitutt 4.216.000 2.874.000 1.497.000 1.692.000 944.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 17.000 33.000 54.000 78.000
Leverandørgjeld 2.091.000 2.775.000 5.133.000 3.153.000 3.435.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 844.000 995.000 736.000 689.000 761.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.296.000 1.570.000 1.488.000 1.221.000 1.310.000
Sum kortsiktig gjeld 9.446.000 8.214.000 8.854.000 6.755.000 6.450.000
Sum gjeld og egenkapital 12.981.000 11.777.000 12.442.000 10.372.000 10.103.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.495.000 2.282.000 2.002.000 1.731.000 1.603.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.5 0.5 0.2 0.2
Soliditet 27.2 30.1 28.6 34.4 35.4
Resultatgrad 10.0 7.0 3.7 4.3 2.4
Rentedekningsgrad 323.8 718.8 40.2 65.6 21.1
Gjeldsgrad 2.7 2.3 2.5 1.9 1.8
Total kapitalrentabilitet 32.4 24.4 12.3 16.4 9.0
Signatur
18.12.2015
Prokurister
07.11.2013
KÅRE MYRVÅG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Auditor Notes for 2013
Normal beretning
Send e-post Lukk
Skeidar Lillehammer AS
Skeidar er Norges største privateide selskap innen møbler og interiør
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex