Skeidar Lillehammer AS
Juridisk navn:  Skeidar Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61248550
Korgvegen 36 Korgvegen 36 Fax: 61248551
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Oppland Lillehammer
Org.nr: 979489285
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 01.10.1997
Foretakstype: AS
Revisor: Nitschke AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-2,54%
Resultat  
  
-141,14%
Egenkapital  
  
-6,8%
Hovedpunkter i regnskapet
2016 2015 2014 2013 2012
Omsetning: 36.865.000 37.827.000 41.840.000 40.766.000 40.825.000
Resultat: -311.000 756.000 4.196.000 2.871.000 1.489.000
Egenkapital: 3.319.000 3.561.000 3.532.000 3.546.000 3.555.000
Regnskap for  Skeidar Lillehammer AS
Resultat 2016 2015 2014 2013 2012
Driftsinntekter 36.865.000 37.827.000 41.840.000 40.766.000 40.825.000
Driftskostnader -37.050.000 -37.020.000 -37.662.000 -37.922.000 -39.299.000
Driftsresultat -186.000 806.000 4.177.000 2.844.000 1.526.000
Finansinntekter 1.000 7.000 32.000 31.000 1.000
Finanskostnader -126.000 -56.000 -13.000 -4.000 -38.000
Finans -125.000 -49.000 19.000 27.000 -37.000
Resultat før skatt -311.000 756.000 4.196.000 2.871.000 1.489.000
Skattekostnad 69.000 -211.000 -1.133.000 -810.000 -419.000
Årsresultat -241.000 546.000 3.063.000 2.061.000 1.070.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.213.000 2.528.000 1.040.000 1.281.000 1.586.000
Sum omløpsmidler 9.466.000 9.152.000 11.941.000 10.496.000 10.856.000
Sum eiendeler 11.679.000 11.680.000 12.981.000 11.777.000 12.442.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 861.000 832.000 0 855.000
Sum egenkapital 3.319.000 3.561.000 3.532.000 3.546.000 3.555.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 17.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 8.360.000 8.120.000 9.446.000 8.214.000 8.854.000
Sum gjeld og egenkapital 11.679.000 11.681.000 12.981.000 11.777.000 12.442.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.045.000 37.052.000 40.718.000 40.002.000 40.101.000
Andre inntekter 820.000 775.000 1.122.000 764.000 724.000
Driftsinntekter 36.865.000 37.827.000 41.840.000 40.766.000 40.825.000
Varekostnad -22.182.000 -21.961.000 -22.893.000 -23.688.000 -25.113.000
Lønninger -5.291.000 -5.729.000 -5.425.000 -5.190.000 -5.368.000
Avskrivning -553.000 -249.000 -246.000 -300.000 -371.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.024.000 -9.081.000 -9.098.000 -8.744.000 -8.447.000
Driftskostnader -37.050.000 -37.020.000 -37.662.000 -37.922.000 -39.299.000
Driftsresultat -186.000 806.000 4.177.000 2.844.000 1.526.000
Finansinntekter 1.000 7.000 32.000 31.000 1.000
Finanskostnader -126.000 -56.000 -13.000 -4.000 -38.000
Finans -125.000 -49.000 19.000 27.000 -37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -241.000 546.000 3.063.000 2.061.000 1.070.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 141.000 72.000 92.000 87.000 92.000
Fast eiendom 1.968.000 2.320.000 792.000 967.000 1.150.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 103.000 137.000 156.000 227.000 344.000
Sum varige driftsmidler 2.072.000 2.456.000 948.000 1.194.000 1.494.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.213.000 2.528.000 1.040.000 1.281.000 1.586.000
Varebeholdning 8.830.000 8.064.000 7.070.000 6.484.000 6.803.000
Kundefordringer 200.000 268.000 97.000 220.000 76.000
Andre fordringer 410.000 787.000 4.742.000 3.748.000 3.937.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 26.000 33.000 32.000 44.000 41.000
Sum omløpsmidler 9.466.000 9.152.000 11.941.000 10.496.000 10.856.000
Sum eiendeler 11.679.000 11.680.000 12.981.000 11.777.000 12.442.000
Sum opptjent egenkapital 619.000 861.000 832.000 0 855.000
Sum egenkapital 3.319.000 3.561.000 3.532.000 3.546.000 3.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3.000 17.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 707.000 4.216.000 2.874.000 1.497.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.000 17.000 33.000
Leverandørgjeld 3.288.000 2.504.000 2.091.000 2.775.000 5.133.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 637.000 306.000 844.000 995.000 736.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.435.000 4.603.000 2.296.000 1.570.000 1.488.000
Sum kortsiktig gjeld 8.360.000 8.120.000 9.446.000 8.214.000 8.854.000
Sum gjeld og egenkapital 11.679.000 11.681.000 12.981.000 11.777.000 12.442.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.106.000 1.032.000 2.495.000 2.282.000 2.002.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.2 0.6 0.5 0.5
Soliditet 28.4 30.5 27.2 30.1 28.6
Resultatgrad -0.5 2.1 10.0 7.0 3.7
Rentedekningsgrad -1.5 14.5 323.8 718.8 40.2
Gjeldsgrad 2.5 2.3 2.7 2.3 2.5
Total kapitalrentabilitet -1.6 7.0 32.4 24.4 12.3
Signatur
21.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
ANDRESEN MARTIN
Prokurister
21.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Auditor Notes for 2014
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex