Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Skeidar Lillehammer AS
Juridisk navn:  Skeidar Lillehammer AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61248550
Korgvegen 36 Korgvegen 36 Fax: 61248551
2619 Lillehammer 2619 Lillehammer
Fylke: Kommune: www.skeidar.no
Oppland Lillehammer
Org.nr: 979489285
Aksjekapital: 2.700.000 NOK
Antall ansatte: 14
Etableringsdato: 10/1/1997
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.22%
Resultat  
  
-11.26%
Egenkapital  
  
-0.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 40.825.000 39.940.000 37.949.000 34.556.000 38.326.000
Resultat: 1.489.000 1.678.000 865.000 597.000 493.000
Egenkapital: 3.555.000 3.563.000 3.575.000 3.634.000 3.622.000
Regnskap for  Skeidar Lillehammer AS
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 40.825.000 39.940.000 37.949.000 34.556.000 38.326.000
Driftskostnader -39.299.000 -38.238.000 -37.043.000 -33.923.000 -37.575.000
Driftsresultat 1.526.000 1.703.000 907.000 633.000 751.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -26.000 -43.000 -43.000 -260.000
Finans -37.000 -24.000 -42.000 -36.000 -258.000
Resultat før skatt 1.489.000 1.678.000 865.000 597.000 493.000
Skattekostnad -419.000 -472.000 -244.000 -170.000 -142.000
Årsresultat 1.070.000 1.206.000 621.000 428.000 351.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.586.000 1.886.000 2.050.000 2.959.000 1.893.000
Sum omløpsmidler 10.856.000 8.486.000 8.053.000 6.106.000 6.612.000
Sum eiendeler 12.442.000 10.372.000 10.103.000 9.065.000 8.505.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 863.000 875.000 934.000 922.000
Sum egenkapital 3.555.000 3.563.000 3.575.000 3.634.000 3.622.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 54.000 78.000 39.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 8.854.000 6.755.000 6.450.000 5.392.000 4.843.000
Sum gjeld og egenkapital 12.442.000 10.372.000 10.103.000 9.065.000 8.505.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 40.101.000 39.384.000 37.469.000 33.940.000 37.653.000
Andre inntekter 724.000 557.000 480.000 617.000 673.000
Driftsinntekter 40.825.000 39.940.000 37.949.000 34.556.000 38.326.000
Varekostnad -25.113.000 -24.538.000 -23.021.000 -20.405.000 -23.016.000
Lønninger -5.368.000 -4.840.000 -4.757.000 -4.757.000 -5.286.000
Avskrivning -371.000 -378.000 -538.000 -633.000 -822.000
Nedskrivning 0 0 -343.000 0 0
Andre driftskostnader -8.447.000 -8.482.000 -8.384.000 -8.128.000 -8.451.000
Driftskostnader -39.299.000 -38.238.000 -37.043.000 -33.923.000 -37.575.000
Driftsresultat 1.526.000 1.703.000 907.000 633.000 751.000
Finansinntekter 1.000 2.000 1.000 7.000 2.000
Finanskostnader -38.000 -26.000 -43.000 -43.000 -260.000
Finans -37.000 -24.000 -42.000 -36.000 -258.000
Konsernbidrag 0 -1.218.000 -680.000 -416.000 -449.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.070.000 1.206.000 621.000 428.000 351.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 92.000 92.000 89.000 69.000 77.000
Fast eiendom 1.150.000 1.333.000 1.524.000 2.321.000 1.005.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 344.000 462.000 437.000 569.000 811.000
Sum varige driftsmidler 1.494.000 1.795.000 1.961.000 2.890.000 1.817.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.586.000 1.886.000 2.050.000 2.959.000 1.893.000
Varebeholdning 6.803.000 7.353.000 6.837.000 5.803.000 5.867.000
Kundefordringer 76.000 598.000 176.000 76.000 119.000
Andre fordringer 3.937.000 487.000 1.010.000 197.000 601.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.000 48.000 29.000 29.000 25.000
Sum omløpsmidler 10.856.000 8.486.000 8.053.000 6.106.000 6.612.000
Sum eiendeler 12.442.000 10.372.000 10.103.000 9.065.000 8.505.000
Sum opptjent egenkapital 855.000 863.000 875.000 934.000 922.000
Sum egenkapital 3.555.000 3.563.000 3.575.000 3.634.000 3.622.000
Sum avsetninger til forpliktelser 33.000 54.000 78.000 39.000 40.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.497.000 1.692.000 944.000 578.000 623.000
Sum langsiktig gjeld 33.000 54.000 78.000 39.000 40.000
Leverandørgjeld 5.133.000 3.153.000 3.435.000 2.955.000 1.380.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 736.000 689.000 761.000 703.000 1.190.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.488.000 1.221.000 1.310.000 1.156.000 1.651.000
Sum kortsiktig gjeld 8.854.000 6.755.000 6.450.000 5.392.000 4.843.000
Sum gjeld og egenkapital 12.442.000 10.372.000 10.103.000 9.065.000 8.505.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.002.000 1.731.000 1.603.000 714.000 1.769.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1.2 1.1 1.4
Likviditetsgrad 2 0.5 0.2 0.2 0.1 0.2
Soliditet 28.6 34.4 35.4 40.1 42.6
Resultatgrad 3.7 4.3 2.4 1.8 2.0
Rentedekningsgrad 40.2 65.6 21.1 14.9 2.9
Gjeldsgrad 2.5 1.9 1.8 1.5 1.3
Total kapitalrentabilitet 12.3 16.4 9.0 7.1 8.9
Signatur
18.10.2013
SIGNATUR IKKE TILDELT
Prokurister
07.11.2013
KÅRE MYRVÅG
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Normal beretning
Auditor Notes for 2010
Normal beretning
Send e-post Lukk
Skeidar Lillehammer AS
Skeidar er Norges største privateide selskap innen møbler og interiør
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex