Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skeno As
Juridisk navn:  Skeno As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99449372
C/O Anders Seim Mikael Hertzbergs Vei 2 Stasjonsvegen 16 Fax:
0495 Oslo 2100 Skarnes
Fylke: Kommune:
Hedmark Sør-odal
Org.nr: 913537122
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/22/2014
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fenstad Regnskapskontor A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
80.24%
Resultat  
  
68.89%
Egenkapital  
  
-31.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.125.000 1.179.000 1.082.000 1.254.000 432.000
Resultat: -70.000 -225.000 -28.000 68.000 -66.000
Egenkapital: -292.000 -222.000 3.000 31.000 -36.000
Regnskap for  Skeno As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.125.000 1.179.000 1.082.000 1.254.000 432.000
Driftskostnader -2.174.000 -1.393.000 -1.109.000 -1.185.000 -498.000
Driftsresultat -49.000 -215.000 -27.000 69.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Finans -21.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Resultat før skatt -70.000 -225.000 -28.000 68.000 -66.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -225.000 -28.000 67.000 -66.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 293.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Sum eiendeler 379.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -252.000 -27.000 1.000 -66.000
Sum egenkapital -292.000 -222.000 3.000 31.000 -36.000
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 670.000 463.000 293.000 142.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.125.000 1.158.000 867.000 392.000 93.000
Andre inntekter 0 21.000 215.000 862.000 339.000
Driftsinntekter 2.125.000 1.179.000 1.082.000 1.254.000 432.000
Varekostnad -912.000 -626.000 -536.000 -224.000 -12.000
Lønninger -866.000 -448.000 -472.000 -703.000 -266.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -319.000 -155.000 -298.000 -220.000
Driftskostnader -2.174.000 -1.393.000 -1.109.000 -1.185.000 -498.000
Driftsresultat -49.000 -215.000 -27.000 69.000 -66.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Finans -21.000 -11.000 -1.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -70.000 -225.000 -28.000 67.000 -66.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86.000 0 0 0 0
Varebeholdning 154.000 128.000 101.000 47.000 7.000
Kundefordringer 118.000 98.000 138.000 2.000 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 15.000 57.000 125.000 82.000
Sum omløpsmidler 293.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Sum eiendeler 379.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Sum opptjent egenkapital -322.000 -252.000 -27.000 1.000 -66.000
Sum egenkapital -292.000 -222.000 3.000 31.000 -36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 100.000 200.000 58.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 161.000 33.000 56.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 206.000 58.000 6.000 17.000 25.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 203.000 173.000 173.000 124.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 670.000 463.000 293.000 142.000 125.000
Sum gjeld og egenkapital 379.000 241.000 296.000 173.000 89.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -377.000 -222.000 3.000 31.000 -36.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.5 1 1.2 0.7
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.7 0.9 0.7
Soliditet -92.1 1 17.9 -40.4
Resultatgrad -2.3 -18.2 -2.5 5.5 -15.3
Rentedekningsgrad -2.3 -19.5 69.0
Gjeldsgrad -2.3 -2.1 97.7 4.6 -3.5
Total kapitalrentabilitet -12.9 -89.2 -9.1 39.9 -74.2
Signatur
18.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex