Ski Taxi Sa
Juridisk navn:  Ski Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 06491
Postboks 67 Åsveien 3 Fax: 64911540
1401 Ski 1424 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 962964869
Aksjekapital: 420.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 8/8/1975 1
Foretakstype: SA
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.77%
Resultat  
  
48.18%
Egenkapital  
  
-7.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.159.000 20.867.000 24.515.000 19.543.000 17.506.000
Resultat: -313.000 -604.000 492.000 1.484.000 996.000
Egenkapital: 3.693.000 4.006.000 4.494.000 4.040.000 2.741.000
Regnskap for  Ski Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.159.000 20.867.000 24.515.000 19.543.000 17.506.000
Driftskostnader -17.473.000 -21.470.000 -24.026.000 -19.327.000 -16.514.000
Driftsresultat -314.000 -602.000 489.000 216.000 992.000
Finansinntekter 4.000 2.000 5.000 1.271.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 1.269.000 3.000
Resultat før skatt -313.000 -604.000 492.000 1.484.000 996.000
Skattekostnad 63.000 116.000 -143.000 -80.000 -220.000
Årsresultat -249.000 -487.000 349.000 1.404.000 776.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 301.000 313.000 252.000 264.000 188.000
Sum omløpsmidler 7.966.000 8.437.000 7.899.000 7.065.000 4.386.000
Sum eiendeler 8.267.000 8.750.000 8.151.000 7.329.000 4.574.000
Sum opptjent egenkapital 3.273.000 3.571.000 4.059.000 3.635.000 2.276.000
Sum egenkapital 3.693.000 4.006.000 4.494.000 4.040.000 2.741.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 4.573.000 4.743.000 3.657.000 3.289.000 1.832.000
Sum gjeld og egenkapital 8.266.000 8.749.000 8.151.000 7.329.000 4.573.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 17.159.000 20.867.000 24.515.000 19.543.000 17.506.000
Driftsinntekter 17.159.000 20.867.000 24.515.000 19.543.000 17.506.000
Varekostnad -12.014.000 -15.467.000 -17.984.000 -14.732.000 -15.070.000
Lønninger -2.769.000 -3.060.000 -3.104.000 -2.021.000 -668.000
Avskrivning -81.000 -143.000 -97.000 -65.000 -13.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.609.000 -2.800.000 -2.841.000 -2.509.000 -763.000
Driftskostnader -17.473.000 -21.470.000 -24.026.000 -19.327.000 -16.514.000
Driftsresultat -314.000 -602.000 489.000 216.000 992.000
Finansinntekter 4.000 2.000 5.000 1.271.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -3.000 -3.000 -2.000 -6.000
Finans 1.000 -1.000 2.000 1.269.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -249.000 -487.000 349.000 1.404.000 776.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 257.000 188.000 66.000 89.000 120.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 124.000 185.000 174.000 7.000
Sum varige driftsmidler 43.000 124.000 185.000 174.000 7.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 61.000
Sum anleggsmidler 301.000 313.000 252.000 264.000 188.000
Varebeholdning 0 0 0 0 15.000
Kundefordringer 3.903.000 3.619.000 3.766.000 3.435.000 1.708.000
Andre fordringer 120.000 98.000 379.000 267.000 337.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.942.000 4.720.000 3.754.000 3.363.000 2.325.000
Sum omløpsmidler 7.966.000 8.437.000 7.899.000 7.065.000 4.386.000
Sum eiendeler 8.267.000 8.750.000 8.151.000 7.329.000 4.574.000
Sum opptjent egenkapital 3.273.000 3.571.000 4.059.000 3.635.000 2.276.000
Sum egenkapital 3.693.000 4.006.000 4.494.000 4.040.000 2.741.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 166.000 94.000 156.000 197.000 614.000
Betalbar skatt 5.000 6.000 121.000 49.000 340.000
Skyldig offentlige avgifter 313.000 275.000 336.000 291.000 126.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.089.000 4.369.000 3.044.000 2.752.000 752.000
Sum kortsiktig gjeld 4.573.000 4.743.000 3.657.000 3.289.000 1.832.000
Sum gjeld og egenkapital 8.266.000 8.749.000 8.151.000 7.329.000 4.573.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.393.000 3.694.000 4.242.000 3.776.000 2.554.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.8 2.2 2.1 2.4
Likviditetsgrad 2 1.7 1.8 2.2 2.1 2.4
Soliditet 44.7 45.8 55.1 55.1 59.9
Resultatgrad -1.8 -2.9 2 1.1 5.7
Rentedekningsgrad -104.7 -200.7 1 1 166.8
Gjeldsgrad 1.2 1.2 0.8 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet -3.8 -6.9 6.1 20.3 21.9
Signatur
03.09.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.09.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex