Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skibotnhallen AS
Juridisk navn:  Skibotnhallen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77715580
Fax: 77715570
9143 Skibotn 9143 Skibotn
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Storfjord
Org.nr: 950596996
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 1/7/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Data Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.97%
Resultat  
  
32.89%
Egenkapital  
  
-47.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.224.000 1.074.000 1.234.000 1.573.000 1.439.000
Resultat: -102.000 -152.000 -55.000 -215.000 137.000
Egenkapital: 112.000 214.000 366.000 421.000 637.000
Regnskap for  Skibotnhallen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.224.000 1.074.000 1.234.000 1.573.000 1.439.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.224.000 -1.286.000 -1.785.000 -1.298.000
Driftsresultat -101.000 -151.000 -53.000 -213.000 141.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Resultat før skatt -102.000 -152.000 -55.000 -215.000 137.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -152.000 -55.000 -215.000 137.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 176.000 196.000 216.000 387.000 561.000
Sum omløpsmidler 146.000 142.000 240.000 216.000 212.000
Sum eiendeler 322.000 338.000 456.000 603.000 773.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -36.000 116.000 171.000 387.000
Sum egenkapital 112.000 214.000 366.000 421.000 637.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 45.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 123.000 90.000 182.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000 337.000 456.000 603.000 774.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 696.000 639.000 771.000 1.573.000 934.000
Andre inntekter 528.000 435.000 463.000 0 505.000
Driftsinntekter 1.224.000 1.074.000 1.234.000 1.573.000 1.439.000
Varekostnad -132.000 -96.000 -106.000 -230.000 -109.000
Lønninger -469.000 -553.000 -484.000 -802.000 -570.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -171.000 -191.000 -297.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -704.000 -555.000 -525.000 -562.000 -322.000
Driftskostnader -1.325.000 -1.224.000 -1.286.000 -1.785.000 -1.298.000
Driftsresultat -101.000 -151.000 -53.000 -213.000 141.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -2.000 -4.000 -4.000
Finans -1.000 -1.000 -2.000 -3.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -102.000 -152.000 -55.000 -215.000 137.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 171.000 188.000 204.000 323.000 490.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 8.000 12.000 64.000 72.000
Sum varige driftsmidler 176.000 196.000 216.000 387.000 561.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 176.000 196.000 216.000 387.000 561.000
Varebeholdning 22.000 22.000 22.000 22.000 22.000
Kundefordringer 61.000 29.000 42.000 44.000 81.000
Andre fordringer 30.000 19.000 56.000 25.000 22.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 33.000 71.000 121.000 125.000 86.000
Sum omløpsmidler 146.000 142.000 240.000 216.000 212.000
Sum eiendeler 322.000 338.000 456.000 603.000 773.000
Sum opptjent egenkapital -138.000 -36.000 116.000 171.000 387.000
Sum egenkapital 112.000 214.000 366.000 421.000 637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 45.000
Leverandørgjeld 167.000 88.000 49.000 138.000 49.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -2.000 -1.000 10.000 25.000 23.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 44.000 37.000 32.000 19.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 209.000 123.000 90.000 182.000 92.000
Sum gjeld og egenkapital 321.000 337.000 456.000 603.000 774.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -63.000 19.000 150.000 34.000 120.000
Likviditetsgrad 1 0.7 1 2.7 1.2 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 1 2.4 1.1 2.1
Soliditet 34.9 63.5 80.3 69.8 82.3
Resultatgrad -8.3 -14.1 -4.3 -13.5 9.8
Rentedekningsgrad -26.5 -53.3 35.3
Gjeldsgrad 1.9 0.6 0.2 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -31.5 -44.8 -11.6 -35.2 18.2
Signatur
27.05.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP HVORAV DEN ENE SKAL VÆRE STYRETS LEDER.
Prokurister
19.05.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex