Skibyen AS
Juridisk navn:  Skibyen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32090300
Sudndalen Sudndalen Fax:
3577 Hovet 3577 Hovet
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 939375554
Aksjekapital: 230.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/1985
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Accountor Hamar As
Utvikling:
Omsetning  
  
-35.37%
Resultat  
  
-981.82%
Egenkapital  
  
-41.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 201.000 311.000 384.000 368.000 358.000
Resultat: -194.000 22.000 58.000 47.000 31.000
Egenkapital: 224.000 386.000 368.000 322.000 287.000
Regnskap for  Skibyen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 201.000 311.000 384.000 368.000 358.000
Driftskostnader -360.000 -261.000 -298.000 -285.000 -288.000
Driftsresultat -159.000 50.000 86.000 82.000 70.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -29.000 -28.000 -36.000 -39.000
Finans -35.000 -28.000 -28.000 -35.000 -39.000
Resultat før skatt -194.000 22.000 58.000 47.000 31.000
Skattekostnad 33.000 -4.000 -13.000 -11.000 -5.000
Årsresultat -162.000 18.000 45.000 36.000 25.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.379.000 2.426.000 2.474.000 2.521.000 2.568.000
Sum omløpsmidler 82.000 152.000 100.000 119.000 199.000
Sum eiendeler 2.461.000 2.578.000 2.574.000 2.640.000 2.767.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 156.000 138.000 92.000 57.000
Sum egenkapital 224.000 386.000 368.000 322.000 287.000
Sum langsiktig gjeld 1.953.000 2.022.000 2.063.000 2.185.000 2.249.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 170.000 143.000 132.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.460.000 2.578.000 2.574.000 2.639.000 2.767.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000 247.000 231.000 302.000 294.000
Andre inntekter 107.000 64.000 153.000 65.000 64.000
Driftsinntekter 201.000 311.000 384.000 368.000 358.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -47.000 -47.000 -47.000 -47.000 -48.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -313.000 -214.000 -251.000 -238.000 -240.000
Driftskostnader -360.000 -261.000 -298.000 -285.000 -288.000
Driftsresultat -159.000 50.000 86.000 82.000 70.000
Finansinntekter 0 1.000 0 1.000 0
Finanskostnader -35.000 -29.000 -28.000 -36.000 -39.000
Finans -35.000 -28.000 -28.000 -35.000 -39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -162.000 18.000 45.000 36.000 25.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.379.000 2.426.000 2.474.000 2.521.000 2.568.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 2.379.000 2.426.000 2.474.000 2.521.000 2.568.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.379.000 2.426.000 2.474.000 2.521.000 2.568.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 68.000 70.000 3.000 25.000 80.000
Andre fordringer 14.000 82.000 0 11.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 97.000 82.000 106.000
Sum omløpsmidler 82.000 152.000 100.000 119.000 199.000
Sum eiendeler 2.461.000 2.578.000 2.574.000 2.640.000 2.767.000
Sum opptjent egenkapital -6.000 156.000 138.000 92.000 57.000
Sum egenkapital 224.000 386.000 368.000 322.000 287.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 33.000 29.000 16.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 226.000 110.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.953.000 2.022.000 2.063.000 2.185.000 2.249.000
Leverandørgjeld 6.000 57.000 75.000 63.000 166.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 52.000 4.000 68.000 69.000 64.000
Sum kortsiktig gjeld 283.000 170.000 143.000 132.000 231.000
Sum gjeld og egenkapital 2.460.000 2.578.000 2.574.000 2.639.000 2.767.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -201.000 -18.000 -43.000 -13.000 -32.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.9 0.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 0.7 0.9 0.9
Soliditet 9.1 1 14.3 12.2 10.4
Resultatgrad -79.1 16.1 22.4 22.3 19.6
Rentedekningsgrad -4.5 1.7 3.1 2.3 1.8
Gjeldsgrad 1 5.7 6 7.2 8.6
Total kapitalrentabilitet -6.5 2 3.3 3.1 2.5
Signatur
05.12.2012
ARNE HÅTVEIT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex