Skien Taxi Sa
Juridisk navn:  Skien Taxi Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 05210
Postboks 2875 Kjørbekk Rødmyrlia 11 Fax: 35526890
3702 Skien 3735 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 961858844
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/1/1917 1
Foretakstype: SA
Tidligere navn: skien taxisentral
Revisor: Revisjonsselskapet AS
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.78%
Resultat  
  
-103.05%
Egenkapital  
  
-1.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.932.000 5.886.000 6.296.000 5.991.000 6.182.000
Resultat: -10.000 328.000 454.000 143.000 -12.000
Egenkapital: 838.000 848.000 542.000 88.000 -54.000
Regnskap for  Skien Taxi Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.932.000 5.886.000 6.296.000 5.991.000 6.182.000
Driftskostnader -5.941.000 -5.557.000 -5.842.000 -5.852.000 -6.158.000
Driftsresultat -9.000 329.000 453.000 140.000 24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 9.000 33.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -30.000 -36.000
Finans 0 0 0 3.000 -36.000
Resultat før skatt -10.000 328.000 454.000 143.000 -12.000
Skattekostnad 0 -23.000 0 0 0
Årsresultat -10.000 306.000 454.000 143.000 -12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 227.000 258.000 236.000 503.000 583.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.657.000 1.253.000 805.000 890.000
Sum eiendeler 1.863.000 1.915.000 1.489.000 1.308.000 1.473.000
Sum opptjent egenkapital 838.000 848.000 542.000 88.000 -54.000
Sum egenkapital 838.000 848.000 542.000 88.000 -54.000
Sum langsiktig gjeld 160.000 162.000 155.000 280.000 365.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000 904.000 792.000 940.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.863.000 1.914.000 1.489.000 1.308.000 1.473.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.920.000 5.867.000 6.286.000 5.956.000 6.090.000
Andre inntekter 12.000 19.000 10.000 35.000 92.000
Driftsinntekter 5.932.000 5.886.000 6.296.000 5.991.000 6.182.000
Varekostnad -646.000 -684.000 -748.000 -469.000 -524.000
Lønninger -1.039.000 -1.013.000 -958.000 -935.000 -979.000
Avskrivning -30.000 -27.000 -10.000 0 -30.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.226.000 -3.833.000 -4.126.000 -4.448.000 -4.625.000
Driftskostnader -5.941.000 -5.557.000 -5.842.000 -5.852.000 -6.158.000
Driftsresultat -9.000 329.000 453.000 140.000 24.000
Finansinntekter 1.000 1.000 9.000 33.000 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -9.000 -30.000 -36.000
Finans 0 0 0 3.000 -36.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -10.000 306.000 454.000 143.000 -12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 94.000 124.000 103.000 0 0
Sum varige driftsmidler 94.000 124.000 103.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 133.000 133.000 133.000 503.000 583.000
Sum anleggsmidler 227.000 258.000 236.000 503.000 583.000
Varebeholdning 54.000 61.000 0 0 0
Kundefordringer 526.000 389.000 76.000 7.000 88.000
Andre fordringer 50.000 92.000 104.000 118.000 672.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.007.000 1.115.000 1.073.000 350.000 130.000
Sum omløpsmidler 1.636.000 1.657.000 1.253.000 805.000 890.000
Sum eiendeler 1.863.000 1.915.000 1.489.000 1.308.000 1.473.000
Sum opptjent egenkapital 838.000 848.000 542.000 88.000 -54.000
Sum egenkapital 838.000 848.000 542.000 88.000 -54.000
Sum avsetninger til forpliktelser 5.000 7.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 160.000 162.000 155.000 280.000 365.000
Leverandørgjeld 250.000 289.000 181.000 116.000 77.000
Betalbar skatt 3.000 13.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 142.000 126.000 156.000 133.000 132.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 470.000 476.000 455.000 691.000 953.000
Sum kortsiktig gjeld 865.000 904.000 792.000 940.000 1.162.000
Sum gjeld og egenkapital 1.863.000 1.914.000 1.489.000 1.308.000 1.473.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 771.000 753.000 461.000 -135.000 -272.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8 1.6 0.9 0.8
Likviditetsgrad 2 1.8 1.8 1.6 0.9 0.8
Soliditet 4 44.3 36.4 6.7 -3.7
Resultatgrad -0.2 5.6 7.2 2.3 0.4
Rentedekningsgrad 3 50.3 4.7 0.7
Gjeldsgrad 1.2 1.3 1.7 13.9 -28.3
Total kapitalrentabilitet -0.4 17.2 3 13.2 1.6
Signatur
26.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex