Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skillelia Plan Og Utbyggingsselskap As
Juridisk navn:  Skillelia Plan Og Utbyggingsselskap As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Trond Fostad Fostad Nordre c/o Trond Fostad Fostad Nordre Fax:
7620 Skogn 7620 Skogn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Levanger
Org.nr: 999151817
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/12/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.59%
Resultat  
  
-40.82%
Egenkapital  
  
18.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 317.000 309.000 340.000 386.000 264.000
Resultat: 58.000 98.000 19.000 34.000 71.000
Egenkapital: 291.000 245.000 170.000 156.000 131.000
Regnskap for  Skillelia Plan Og Utbyggingsselskap As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 317.000 309.000 340.000 386.000 264.000
Driftskostnader -175.000 -126.000 -225.000 -264.000 -101.000
Driftsresultat 142.000 183.000 115.000 122.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -84.000 -85.000 -96.000 -88.000 -92.000
Finans -84.000 -85.000 -96.000 -88.000 -92.000
Resultat før skatt 58.000 98.000 19.000 34.000 71.000
Skattekostnad -13.000 -23.000 -5.000 -8.000 -7.000
Årsresultat 46.000 75.000 14.000 25.000 64.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.871.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 102.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Sum eiendeler 1.973.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 133.000 58.000 44.000 19.000
Sum egenkapital 291.000 245.000 170.000 156.000 131.000
Sum langsiktig gjeld 1.617.000 1.693.000 1.765.000 1.832.000 1.899.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 107.000 78.000 46.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.972.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 317.000 309.000 340.000 386.000 264.000
Driftsinntekter 317.000 309.000 340.000 386.000 264.000
Varekostnad -13.000 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -38.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -124.000 -126.000 -225.000 -264.000 -101.000
Driftskostnader -175.000 -126.000 -225.000 -264.000 -101.000
Driftsresultat 142.000 183.000 115.000 122.000 163.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -84.000 -85.000 -96.000 -88.000 -92.000
Finans -84.000 -85.000 -96.000 -88.000 -92.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 75.000 14.000 25.000 64.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.871.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.871.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.871.000 0 0 0 0
Varebeholdning 61.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000 1.969.000
Kundefordringer 24.000 28.000 24.000 22.000 24.000
Andre fordringer 15.000 16.000 14.000 18.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 32.000 6.000 26.000 81.000
Sum omløpsmidler 102.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Sum eiendeler 1.973.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Sum opptjent egenkapital 179.000 133.000 58.000 44.000 19.000
Sum egenkapital 291.000 245.000 170.000 156.000 131.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.617.000 1.693.000 1.765.000 1.832.000 1.899.000
Leverandørgjeld 5.000 54.000 21.000 4.000 3.000
Betalbar skatt 13.000 23.000 5.000 8.000 7.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 46.000 30.000 53.000 34.000 34.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 107.000 78.000 46.000 44.000
Sum gjeld og egenkapital 1.972.000 2.045.000 2.013.000 2.034.000 2.074.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 38.000 1.938.000 1.935.000 1.988.000 2.030.000
Likviditetsgrad 1 1.6 19. 25. 44. 47.1
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.6 1.4 2.4
Soliditet 14.8 1 8.4 7.7 6.3
Resultatgrad 44.8 59.2 33.8 31.6 61.7
Rentedekningsgrad 1.7 2.2 1.2 1.4 1.8
Gjeldsgrad 5.8 7.3 10.8 1 14.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 8.9 5.7 6 7.9
Signatur
21.12.2012
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex