Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skiparvik As
Juridisk navn:  Skiparvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Beinskroken 25H Beinskroken 25H Fax:
5394 Kolbeinsvik 5394 Kolbeinsvik
Fylke: Kommune:
Hordaland Austevoll
Org.nr: 920811620
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/25/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Be O
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Anne Britt S
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 357.000
Resultat: 344.000
Egenkapital: 315.000
Regnskap for  Skiparvik As
Resultat 2018
Driftsinntekter 357.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat 348.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -10.000
Finans -4.000
Resultat før skatt 344.000
Skattekostnad -79.000
Årsresultat 265.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.806.000
Sum omløpsmidler 398.000
Sum eiendeler 2.204.000
Sum opptjent egenkapital 265.000
Sum egenkapital 315.000
Sum langsiktig gjeld 1.800.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.205.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 357.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 357.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -9.000
Driftskostnader -9.000
Driftsresultat 348.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -10.000
Finans -4.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 265.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.806.000
Sum anleggsmidler 1.806.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 357.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 42.000
Sum omløpsmidler 398.000
Sum eiendeler 2.204.000
Sum opptjent egenkapital 265.000
Sum egenkapital 315.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.800.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 79.000
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000
Sum kortsiktig gjeld 90.000
Sum gjeld og egenkapital 2.205.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 308.000
Likviditetsgrad 1 4.4
Likviditetsgrad 2 4.4
Soliditet 14.3
Resultatgrad 97.5
Rentedekningsgrad 34.8
Gjeldsgrad 6
Total kapitalrentabilitet 16.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex