Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipnes Vel Roligheten AS
Juridisk navn:  Skipnes Vel Roligheten AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95826264
C/O Frøydis Rørtveit Stensvik Henningsværveien 36 Skipnes Fax:
8312 Henningsvær 8426 Barkestad
Fylke: Kommune:
Nordland Øksnes
Org.nr: 993482064
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/10/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norg
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.23%
Resultat  
  
420.9%
Egenkapital  
  
73.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.121.000 1.371.000 2.214.000 0 0
Resultat: 215.000 -67.000 344.000 -39.000 -18.000
Egenkapital: 390.000 225.000 276.000 -18.000 20.000
Regnskap for  Skipnes Vel Roligheten AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.121.000 1.371.000 2.214.000 0 0
Driftskostnader -835.000 -1.369.000 -1.871.000 -39.000 -19.000
Driftsresultat 285.000 3.000 344.000 -39.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -70.000 0 0 0
Finans -71.000 -70.000 0 0 0
Resultat før skatt 215.000 -67.000 344.000 -39.000 -18.000
Skattekostnad -49.000 16.000 -49.000 0 0
Årsresultat 165.000 -51.000 294.000 -39.000 -18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.035.000 1.058.000 0 640.000 419.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 816.000 2.316.000 73.000 33.000
Sum eiendeler 2.321.000 1.874.000 2.316.000 713.000 452.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 125.000 176.000 -118.000 -80.000
Sum egenkapital 390.000 225.000 276.000 -18.000 20.000
Sum langsiktig gjeld 223.000 223.000 781.000 275.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 1.707.000 1.426.000 1.259.000 456.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 2.320.000 1.874.000 2.316.000 713.000 451.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.121.000 1.371.000 2.214.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.121.000 1.371.000 2.214.000 0 0
Varekostnad -669.000 -1.198.000 -1.845.000 0 0
Lønninger 0 -53.000 0 0 0
Avskrivning -57.000 -56.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -109.000 -62.000 -26.000 -39.000 -19.000
Driftskostnader -835.000 -1.369.000 -1.871.000 -39.000 -19.000
Driftsresultat 285.000 3.000 344.000 -39.000 -19.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -71.000 -70.000 0 0 0
Finans -71.000 -70.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 165.000 -51.000 294.000 -39.000 -18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.035.000 1.058.000 0 640.000 419.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.035.000 1.058.000 0 640.000 419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.035.000 1.058.000 0 640.000 419.000
Varebeholdning 575.000 627.000 1.475.000 0 0
Kundefordringer 696.000 71.000 705.000 0 0
Andre fordringer 0 113.000 124.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 9.000 4.000 12.000 73.000 33.000
Sum omløpsmidler 1.286.000 816.000 2.316.000 73.000 33.000
Sum eiendeler 2.321.000 1.874.000 2.316.000 713.000 452.000
Sum opptjent egenkapital 290.000 125.000 176.000 -118.000 -80.000
Sum egenkapital 390.000 225.000 276.000 -18.000 20.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 49.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 936.000 931.000 1.241.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 223.000 223.000 781.000 275.000 275.000
Leverandørgjeld 271.000 84.000 19.000 46.000 1.000
Betalbar skatt 49.000 33.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 23.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 428.000 378.000 0 410.000 155.000
Sum kortsiktig gjeld 1.707.000 1.426.000 1.259.000 456.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 2.320.000 1.874.000 2.316.000 713.000 451.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -421.000 -610.000 1.057.000 -383.000 -123.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.6 1.8 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.4 0.1 0.7 0.2 0.3
Soliditet 16.8 1 11.9 -2.5 4.4
Resultatgrad 25.4 0.2 15.5
Rentedekningsgrad 4 0
Gjeldsgrad 4.9 7.3 7.4 -40.6 21.6
Total kapitalrentabilitet 12.3 0.2 14.9 -5.5 -4.2
Signatur
05.12.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex