Skipsrørleggeren As
Juridisk navn:  Skipsrørleggeren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Haraldsgata 166 Haraldsgata 166 Fax:
5525 Haugesund 5525 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 919552034
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/23/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
335.19%
Resultat  
  
-326.67%
Egenkapital  
  
-304.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 235.000 54.000
Resultat: -64.000 -15.000
Egenkapital: -43.000 21.000
Regnskap for  Skipsrørleggeren As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 235.000 54.000
Driftskostnader -298.000 -69.000
Driftsresultat -63.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -64.000 -15.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -64.000 -15.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 75.000 49.000
Sum omløpsmidler 22.000 29.000
Sum eiendeler 97.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -15.000
Sum egenkapital -43.000 21.000
Sum langsiktig gjeld 22.000 0
Sum kortsiktig gjeld 118.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000 78.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 214.000 41.000
Andre inntekter 22.000 13.000
Driftsinntekter 235.000 54.000
Varekostnad -88.000 -9.000
Lønninger 0 0
Avskrivning -28.000 -1.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -182.000 -59.000
Driftskostnader -298.000 -69.000
Driftsresultat -63.000 -15.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -64.000 -15.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 75.000 49.000
Sum varige driftsmidler 75.000 49.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 75.000 49.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 15.000 19.000
Andre fordringer 6.000 7.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.000 4.000
Sum omløpsmidler 22.000 29.000
Sum eiendeler 97.000 78.000
Sum opptjent egenkapital -79.000 -15.000
Sum egenkapital -43.000 21.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 22.000 0
Leverandørgjeld 40.000 0
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 78.000 57.000
Sum kortsiktig gjeld 118.000 57.000
Sum gjeld og egenkapital 97.000 78.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -96.000 -28.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.5
Soliditet -44.3 26.9
Resultatgrad -26.8 -27.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -3.3 2.7
Total kapitalrentabilitet -64.9 -19.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex