Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skipsservice Eiendom AS
Juridisk navn:  Skipsservice Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70084350
Olsviklia 33 Fax: 70084370
6019 Ålesund 6070 Tjørvåg
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Herøy (Møre Og Romsdal)
Org.nr: 857665732
Aksjekapital: 226.905 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 5/14/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Numero Consultants As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
105.29%
Egenkapital  
  
0.25%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 149.000 0 25.000 330.000 213.000
Resultat: 11.000 -208.000 -1.252.000 88.000 -256.000
Egenkapital: 2.428.000 2.422.000 2.898.000 4.178.000 4.190.000
Regnskap for  Skipsservice Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 149.000 0 25.000 330.000 213.000
Driftskostnader -134.000 -183.000 -174.000 -269.000 -548.000
Driftsresultat 15.000 -182.000 -148.000 62.000 -335.000
Finansinntekter 0 44.000 45.000 35.000 158.000
Finanskostnader -4.000 -69.000 -1.149.000 -10.000 -80.000
Finans -4.000 -25.000 -1.104.000 25.000 78.000
Resultat før skatt 11.000 -208.000 -1.252.000 88.000 -256.000
Skattekostnad -5.000 42.000 -29.000 -99.000 89.000
Årsresultat 5.000 -165.000 -1.281.000 -12.000 -167.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.504.000 2.144.000 3.554.000 3.806.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 956.000 896.000 776.000 508.000
Sum eiendeler 2.456.000 2.460.000 3.040.000 4.330.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 2.081.000 2.075.000 2.551.000 3.831.000 3.843.000
Sum egenkapital 2.428.000 2.422.000 2.898.000 4.178.000 4.190.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 28.000 38.000 142.000 152.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 2.456.000 2.460.000 3.040.000 4.330.000 4.314.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 25.000 330.000 161.000
Andre inntekter 149.000 0 0 0 52.000
Driftsinntekter 149.000 0 25.000 330.000 213.000
Varekostnad 0 0 0 0 -30.000
Lønninger 0 0 15.000 2.000 -133.000
Avskrivning -51.000 -78.000 -90.000 -100.000 -101.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -83.000 -105.000 -99.000 -171.000 -284.000
Driftskostnader -134.000 -183.000 -174.000 -269.000 -548.000
Driftsresultat 15.000 -182.000 -148.000 62.000 -335.000
Finansinntekter 0 44.000 45.000 35.000 158.000
Finanskostnader -4.000 -69.000 -1.149.000 -10.000 -80.000
Finans -4.000 -25.000 -1.104.000 25.000 78.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.000 -165.000 -1.281.000 -12.000 -167.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 41.000 46.000 4.000 33.000 132.000
Fast eiendom 1.361.000 1.409.000 1.457.000 1.505.000 1.553.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 38.000 68.000 110.000 161.000
Sum varige driftsmidler 1.379.000 1.447.000 1.525.000 1.615.000 1.715.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.000 11.000 614.000 1.906.000 1.959.000
Sum anleggsmidler 1.428.000 1.504.000 2.144.000 3.554.000 3.806.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.027.000 903.000 791.000 752.000 496.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 53.000 105.000 24.000 12.000
Sum omløpsmidler 1.028.000 956.000 896.000 776.000 508.000
Sum eiendeler 2.456.000 2.460.000 3.040.000 4.330.000 4.314.000
Sum opptjent egenkapital 2.081.000 2.075.000 2.551.000 3.831.000 3.843.000
Sum egenkapital 2.428.000 2.422.000 2.898.000 4.178.000 4.190.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 38.000 43.000 38.000 41.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 35.000 11.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 98.000 79.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 28.000 38.000 142.000 152.000 124.000
Sum gjeld og egenkapital 2.456.000 2.460.000 3.040.000 4.330.000 4.314.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.000.000 918.000 754.000 624.000 384.000
Likviditetsgrad 1 36.7 25.2 6.3 5.1 4.1
Likviditetsgrad 2 36.7 25.2 6.3 5.2 4.1
Soliditet 98.9 98.5 95.3 96.5 97.1
Resultatgrad 10.1 18.8 -157.3
Rentedekningsgrad 3.8 -2.6 -0.1 9.7 -2.2
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0.6 -5.6 -3.4 2.2 -4.1
Signatur
23.04.2013
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
23.04.2013
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex