Skiptvet Sør AS
Juridisk navn:  Skiptvet Sør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95052826
C/O Aka As Hvervenmoveien 49 C/O Aka As Hvervenmoveien 49 Fax:
3511 Hønefoss 3511 Hønefoss
Fylke: Kommune:
Viken Ringerike
Org.nr: 994716743
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 10/29/2009
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.82%
Resultat  
  
20.56%
Egenkapital  
  
2.9%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.200.000 2.079.000 2.045.000 1.957.000 1.868.000
Resultat: 1.513.000 1.255.000 1.267.000 1.108.000 1.025.000
Egenkapital: 1.954.000 1.899.000 1.829.000 1.744.000 1.637.000
Regnskap for  Skiptvet Sør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.200.000 2.079.000 2.045.000 1.957.000 1.868.000
Driftskostnader -421.000 -429.000 -421.000 -476.000 -400.000
Driftsresultat 1.779.000 1.650.000 1.624.000 1.481.000 1.468.000
Finansinntekter 0 0 0 22.000 10.000
Finanskostnader -266.000 -395.000 -357.000 -395.000 -453.000
Finans -266.000 -395.000 -357.000 -373.000 -443.000
Resultat før skatt 1.513.000 1.255.000 1.267.000 1.108.000 1.025.000
Skattekostnad -336.000 -290.000 -306.000 -280.000 -277.000
Årsresultat 1.177.000 965.000 961.000 828.000 748.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.779.000 14.062.000 14.345.000 14.589.000 14.871.000
Sum omløpsmidler 362.000 372.000 4.561.000 2.652.000 854.000
Sum eiendeler 14.141.000 14.434.000 18.906.000 17.241.000 15.725.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 882.000 812.000 727.000 620.000
Sum egenkapital 1.954.000 1.899.000 1.829.000 1.744.000 1.637.000
Sum langsiktig gjeld 10.636.000 11.264.000 15.780.000 14.419.000 13.144.000
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 1.272.000 1.298.000 1.078.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 14.141.000 14.435.000 18.907.000 17.241.000 15.724.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.200.000 2.079.000 2.045.000 1.957.000 1.868.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.200.000 2.079.000 2.045.000 1.957.000 1.868.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -283.000 -283.000 -282.000 -282.000 -269.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -138.000 -146.000 -139.000 -194.000 -131.000
Driftskostnader -421.000 -429.000 -421.000 -476.000 -400.000
Driftsresultat 1.779.000 1.650.000 1.624.000 1.481.000 1.468.000
Finansinntekter 0 0 0 22.000 10.000
Finanskostnader -266.000 -395.000 -357.000 -395.000 -453.000
Finans -266.000 -395.000 -357.000 -373.000 -443.000
Konsernbidrag -1.122.000 -895.000 -876.000 -722.000 -633.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.177.000 965.000 961.000 828.000 748.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 13.779.000 14.062.000 14.345.000 14.589.000 14.871.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 13.779.000 14.062.000 14.345.000 14.589.000 14.871.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.779.000 14.062.000 14.345.000 14.589.000 14.871.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 27.000 34.000 0 0
Andre fordringer 4.000 4.000 5.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 362.000 372.000 4.561.000 2.652.000 854.000
Sum eiendeler 14.141.000 14.434.000 18.906.000 17.241.000 15.725.000
Sum opptjent egenkapital 937.000 882.000 812.000 727.000 620.000
Sum egenkapital 1.954.000 1.899.000 1.829.000 1.744.000 1.637.000
Sum avsetninger til forpliktelser 263.000 262.000 255.000 240.000 227.000
Gjeld til kredittinstitutt 1.544.000 1.265.000 1.243.000 1.071.000 943.000
Sum langsiktig gjeld 10.636.000 11.264.000 15.780.000 14.419.000 13.144.000
Leverandørgjeld 0 0 47.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 7.000 7.000 7.000 7.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000 1.272.000 1.298.000 1.078.000 943.000
Sum gjeld og egenkapital 14.141.000 14.435.000 18.907.000 17.241.000 15.724.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.189.000 -900.000 3.263.000 1.574.000 -89.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.3 3.5 2.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 3.5 2.5 1.0
Soliditet 13.8 13.2 9.7 10.1 10.4
Resultatgrad 80.9 79.4 79.4 75.7 78.6
Rentedekningsgrad 6.7 4.2 4.5 3.8 3.3
Gjeldsgrad 6.2 6.6 9.3 8.9 8.6
Total kapitalrentabilitet 12.6 11.4 8.6 8.7 9.4
Signatur
30.10.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2016
PROKURA I FELLESSKAP
HAAKENSEN PAAL ERIK
GRAVBRÅTEN JANE KIM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex