Skistar Norge AS
Juridisk navn:  Skistar Norge AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32055390
Velkomstvegen 10 Velkomstvegen 10 Fax: 32055399
2420 Trysil 2420 Trysil
Fylke: Kommune:
Innlandet Trysil
Org.nr: 977107520
Aksjekapital: 50.500.000 NOK
Antall ansatte: 478
Etableringsdato: 10/1/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.97%
Resultat  
  
-6.28%
Egenkapital  
  
15.22%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 656.708.000 637.753.000 549.022.000 517.443.000 493.766.000
Resultat: 159.005.000 169.659.000 121.856.000 132.133.000 113.040.000
Egenkapital: 341.596.000 296.469.000 260.897.000 236.382.000 225.404.000
Regnskap for  Skistar Norge AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 656.708.000 637.753.000 549.022.000 517.443.000 493.766.000
Driftskostnader -495.259.000 -468.542.000 -421.767.000 -377.034.000 -370.281.000
Driftsresultat 161.449.000 169.211.000 127.255.000 140.409.000 123.485.000
Finansinntekter 11.123.000 15.058.000 9.590.000 9.311.000 10.060.000
Finanskostnader -13.567.000 -14.610.000 -14.989.000 -17.587.000 -20.505.000
Finans -2.444.000 448.000 -5.399.000 -8.276.000 -10.445.000
Resultat før skatt 159.005.000 169.659.000 121.856.000 132.133.000 113.040.000
Skattekostnad -34.190.000 -37.042.000 -28.643.000 -31.794.000 -30.405.000
Årsresultat 124.815.000 132.617.000 93.214.000 100.339.000 82.634.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 959.162.000 947.520.000 938.691.000 934.998.000 932.489.000
Sum omløpsmidler 51.379.000 41.724.000 44.047.000 49.227.000 39.520.000
Sum eiendeler 1.010.541.000 989.244.000 982.738.000 984.225.000 972.009.000
Sum opptjent egenkapital 227.517.000 182.390.000 146.818.000 122.303.000 111.325.000
Sum egenkapital 341.596.000 296.469.000 260.897.000 236.382.000 225.404.000
Sum langsiktig gjeld 267.021.000 133.232.000 301.442.000 460.172.000 10.906.000
Sum kortsiktig gjeld 401.924.000 559.543.000 420.400.000 287.672.000 735.699.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.541.000 989.244.000 982.739.000 984.226.000 972.009.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 566.675.000 559.214.000 488.812.000 461.253.000 436.164.000
Andre inntekter 90.033.000 78.539.000 60.210.000 56.190.000 57.602.000
Driftsinntekter 656.708.000 637.753.000 549.022.000 517.443.000 493.766.000
Varekostnad -82.997.000 -70.378.000 -50.935.000 -47.011.000 -42.526.000
Lønninger -161.392.000 -157.031.000 -148.781.000 -134.587.000 -131.911.000
Avskrivning -58.142.000 -54.723.000 -51.518.000 -49.059.000 -50.345.000
Nedskrivning -192.728.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -186.410.000 -170.533.000 -146.377.000 -145.499.000
Driftskostnader -495.259.000 -468.542.000 -421.767.000 -377.034.000 -370.281.000
Driftsresultat 161.449.000 169.211.000 127.255.000 140.409.000 123.485.000
Finansinntekter 11.123.000 15.058.000 9.590.000 9.311.000 10.060.000
Finanskostnader -13.567.000 -14.610.000 -14.989.000 -17.587.000 -20.505.000
Finans -2.444.000 448.000 -5.399.000 -8.276.000 -10.445.000
Konsernbidrag -4.688.000 -17.045.000 -18.698.000 -19.361.000 -18.374.000
Utbytte -75.000.000 -80.000.000 -50.000.000 -70.000.000 -40.000.000
Årsresultat 124.815.000 132.617.000 93.214.000 100.339.000 82.634.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 750.000
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 750.000
Fast eiendom 347.358.000 323.750.000 315.018.000 348.274.000 329.057.000
Maskiner anlegg 138.660.000 133.705.000 111.707.000 98.496.000 94.244.000
Driftsløsøre 55.403.000 53.787.000 53.787.000 0 0
Sum varige driftsmidler 674.135.000 651.473.000 630.131.000 604.857.000 590.636.000
Sum finansielle anleggsmidler 285.027.000 296.047.000 308.560.000 330.141.000 341.103.000
Sum anleggsmidler 959.162.000 947.520.000 938.691.000 934.998.000 932.489.000
Varebeholdning 14.220.000 13.974.000 14.126.000 8.280.000 9.837.000
Kundefordringer 8.977.000 8.383.000 5.636.000 5.539.000 5.186.000
Andre fordringer 22.129.000 13.649.000 18.889.000 29.012.000 17.999.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 6.053.000 5.718.000 5.396.000 6.395.000 6.498.000
Sum omløpsmidler 51.379.000 41.724.000 44.047.000 49.227.000 39.520.000
Sum eiendeler 1.010.541.000 989.244.000 982.738.000 984.225.000 972.009.000
Sum opptjent egenkapital 227.517.000 182.390.000 146.818.000 122.303.000 111.325.000
Sum egenkapital 341.596.000 296.469.000 260.897.000 236.382.000 225.404.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.271.000 5.732.000 7.692.000 8.922.000 10.906.000
Gjeld til kredittinstitutt 186.443.000 333.607.000 242.320.000 84.000.000 589.365.000
Sum langsiktig gjeld 267.021.000 133.232.000 301.442.000 460.172.000 10.906.000
Leverandørgjeld 15.610.000 20.550.000 15.568.000 18.183.000 13.847.000
Betalbar skatt 35.329.000 31.473.000 24.163.000 27.519.000 17.344.000
Skyldig offentlige avgifter 5.360.000 4.975.000 4.764.000 4.393.000 4.105.000
Utbytte -75.000.000 -80.000.000 -50.000.000 -70.000.000 -40.000.000
Annen kortsiktig gjeld 159.181.000 168.939.000 133.585.000 153.578.000 71.039.000
Sum kortsiktig gjeld 401.924.000 559.543.000 420.400.000 287.672.000 735.699.000
Sum gjeld og egenkapital 1.010.541.000 989.244.000 982.739.000 984.226.000 972.009.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -350.545.000 -517.819.000 -376.353.000 -238.445.000 -696.179.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0.1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0.1 0.1 0.1
Soliditet 33.8 3 26.5 2 23.2
Resultatgrad 24.6 26.5 23.2 27.1 25.0
Rentedekningsgrad 11.9 11.6 8.5 8 6.5
Gjeldsgrad 2 2.3 2.8 3.2 3.3
Total kapitalrentabilitet 17.1 18.6 13.9 15.2 13.7
Signatur
28.04.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex