Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjåk Utbyggingsselskap AS
Juridisk navn:  Skjåk Utbyggingsselskap AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61214000
C/O Skjåk Kommune C/O Skjåk Kommune Fax:
2690 Skjåk 2690 Skjåk
Fylke: Kommune:
Innlandet Skjåk
Org.nr: 959648131
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 11/15/1990
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
123.23%
Resultat  
  
-535%
Egenkapital  
  
-64.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 788.000 353.000 348.000 346.000 330.000
Resultat: -87.000 20.000 -21.000 1.000 70.000
Egenkapital: 47.000 134.000 114.000 136.000 134.000
Regnskap for  Skjåk Utbyggingsselskap AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 788.000 353.000 348.000 346.000 330.000
Driftskostnader -879.000 -336.000 -372.000 -348.000 -263.000
Driftsresultat -91.000 17.000 -24.000 -2.000 67.000
Finansinntekter 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Resultat før skatt -87.000 20.000 -21.000 1.000 70.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -87.000 20.000 -21.000 1.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 143.000 200.000 231.000 279.000 291.000
Sum eiendeler 143.000 200.000 231.000 279.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 34.000 14.000 36.000 34.000
Sum egenkapital 47.000 134.000 114.000 136.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 96.000 66.000 117.000 144.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000 200.000 231.000 280.000 290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 788.000 353.000 348.000 346.000 330.000
Driftsinntekter 788.000 353.000 348.000 346.000 330.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -879.000 -336.000 -372.000 -348.000 -263.000
Driftskostnader -879.000 -336.000 -372.000 -348.000 -263.000
Driftsresultat -91.000 17.000 -24.000 -2.000 67.000
Finansinntekter 6.000 4.000 4.000 4.000 4.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans 5.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -87.000 20.000 -21.000 1.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 0 0
Andre fordringer 1.000 3.000 1.000 0 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 142.000 196.000 229.000 279.000 290.000
Sum omløpsmidler 143.000 200.000 231.000 279.000 291.000
Sum eiendeler 143.000 200.000 231.000 279.000 291.000
Sum opptjent egenkapital -53.000 34.000 14.000 36.000 34.000
Sum egenkapital 47.000 134.000 114.000 136.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 36.000 88.000 116.000 129.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 32.000 30.000 28.000 28.000 27.000
Sum kortsiktig gjeld 96.000 66.000 117.000 144.000 156.000
Sum gjeld og egenkapital 143.000 200.000 231.000 280.000 290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.000 134.000 114.000 135.000 135.000
Likviditetsgrad 1 1.5 3 2 1.9 1.9
Likviditetsgrad 2 1.5 3 2 1.9 1.9
Soliditet 32.9 6 49.4 48.6 46.2
Resultatgrad -11.5 4.8 -6.9 -0.6 20.3
Rentedekningsgrad 1 71.0
Gjeldsgrad 2 0.5 1 1.1 1.2
Total kapitalrentabilitet -59.4 10.5 -8.7 0.7 24.5
Signatur
22.10.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex