Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjånesbruket AS
Juridisk navn:  Skjånesbruket AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78496801
Skjånes Kai Fax: 78496880
9771 Skjånes 9771 Skjånes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Gamvik
Org.nr: 957008526
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 1/20/1990
Foretakstype: AS
Revisor: Finnmarksrevisjon AS
Regnskapsfører: Komplett Regnskap Hammerfest As
Utvikling:
Omsetning  
  
25.96%
Resultat  
  
-43.72%
Egenkapital  
  
-72.72%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 35.913.000 28.512.000 39.592.000 34.001.000 23.436.000
Resultat: 327.000 581.000 3.586.000 2.934.000 1.057.000
Egenkapital: 2.190.000 8.029.000 7.664.000 7.040.000 6.936.000
Regnskap for  Skjånesbruket AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 35.913.000 28.512.000 39.592.000 34.001.000 23.436.000
Driftskostnader -35.746.000 -28.345.000 -36.635.000 -31.017.000 -22.353.000
Driftsresultat 168.000 166.000 2.958.000 2.983.000 1.084.000
Finansinntekter 201.000 445.000 730.000 17.000 40.000
Finanskostnader -41.000 -30.000 -102.000 -65.000 -67.000
Finans 160.000 415.000 628.000 -48.000 -27.000
Resultat før skatt 327.000 581.000 3.586.000 2.934.000 1.057.000
Skattekostnad -56.000 -57.000 -762.000 -830.000 -285.000
Årsresultat 271.000 524.000 2.824.000 2.105.000 772.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.107.000 5.475.000 5.942.000 5.878.000 5.947.000
Sum omløpsmidler 6.225.000 4.280.000 6.148.000 5.131.000 3.389.000
Sum eiendeler 9.332.000 9.755.000 12.090.000 11.009.000 9.336.000
Sum opptjent egenkapital 2.090.000 7.929.000 7.564.000 6.940.000 6.836.000
Sum egenkapital 2.190.000 8.029.000 7.664.000 7.040.000 6.936.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 470.000 489.000 475.000 1.070.000
Sum kortsiktig gjeld 6.761.000 1.256.000 3.938.000 3.494.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 9.332.000 9.755.000 12.091.000 11.009.000 9.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 35.475.000 28.114.000 39.113.000 33.618.000 23.100.000
Andre inntekter 438.000 398.000 479.000 383.000 336.000
Driftsinntekter 35.913.000 28.512.000 39.592.000 34.001.000 23.436.000
Varekostnad -27.770.000 -22.374.000 -30.457.000 -25.319.000 -16.941.000
Lønninger -5.802.000 -3.689.000 -3.712.000 -3.412.000 -3.025.000
Avskrivning -520.000 -523.000 -509.000 -467.000 -473.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.654.000 -1.759.000 -1.957.000 -1.819.000 -1.914.000
Driftskostnader -35.746.000 -28.345.000 -36.635.000 -31.017.000 -22.353.000
Driftsresultat 168.000 166.000 2.958.000 2.983.000 1.084.000
Finansinntekter 201.000 445.000 730.000 17.000 40.000
Finanskostnader -41.000 -30.000 -102.000 -65.000 -67.000
Finans 160.000 415.000 628.000 -48.000 -27.000
Konsernbidrag 0 -158.000 -150.000 -2.001.000 -530.000
Utbytte -4.100.000 0 -2.050.000 0 0
Årsresultat 271.000 524.000 2.824.000 2.105.000 772.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 374.000 381.000 388.000 427.000 517.000
Fast eiendom 1.351.000 1.629.000 1.907.000 2.186.000 2.466.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 723.000 935.000 1.164.000 756.000 598.000
Sum varige driftsmidler 2.074.000 2.564.000 3.072.000 2.941.000 3.064.000
Sum finansielle anleggsmidler 659.000 2.530.000 2.482.000 2.510.000 2.366.000
Sum anleggsmidler 3.107.000 5.475.000 5.942.000 5.878.000 5.947.000
Varebeholdning 228.000 1.016.000 947.000 2.250.000 1.726.000
Kundefordringer 65.000 307.000 1.392.000 840.000 141.000
Andre fordringer 79.000 596.000 437.000 326.000 259.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.852.000 2.360.000 3.373.000 1.714.000 1.263.000
Sum omløpsmidler 6.225.000 4.280.000 6.148.000 5.131.000 3.389.000
Sum eiendeler 9.332.000 9.755.000 12.090.000 11.009.000 9.336.000
Sum opptjent egenkapital 2.090.000 7.929.000 7.564.000 6.940.000 6.836.000
Sum egenkapital 2.190.000 8.029.000 7.664.000 7.040.000 6.936.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 272.000 214.000 2.741.000 726.000
Sum langsiktig gjeld 381.000 470.000 489.000 475.000 1.070.000
Leverandørgjeld 59.000 611.000 507.000 190.000 211.000
Betalbar skatt 49.000 0 673.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 81.000 108.000 120.000 210.000 109.000
Utbytte -4.100.000 0 -2.050.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.471.000 265.000 373.000 354.000 284.000
Sum kortsiktig gjeld 6.761.000 1.256.000 3.938.000 3.494.000 1.330.000
Sum gjeld og egenkapital 9.332.000 9.755.000 12.091.000 11.009.000 9.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -536.000 3.024.000 2.210.000 1.637.000 2.059.000
Likviditetsgrad 1 0.9 3.4 1.6 1.5 2.5
Likviditetsgrad 2 0.9 2.6 1.3 0.9 1.3
Soliditet 23.5 82.3 63.4 63.9 74.3
Resultatgrad 0.5 0.6 7.5 8.8 4.6
Rentedekningsgrad 4.1 5.5 2 46.2 16.8
Gjeldsgrad 3.3 0.2 0.6 0.6 0.3
Total kapitalrentabilitet 4 6.3 30.5 27.3 12.0
Signatur
03.02.2020
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex