Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjærgårdsfisk Visningssenter AS
Juridisk navn:  Skjærgårdsfisk Visningssenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Marøy Marøy Fax:
5937 Bøvågen 5937 Bøvågen
Fylke: Kommune:
Hordaland Radøy
Org.nr: 993954063
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2009
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kpmg Accounting As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-66.67%
Egenkapital  
  
2.97%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 0 0 0 40.000
Resultat: -5.000 -3.000 -5.000 -57.000 -72.000
Egenkapital: 104.000 101.000 104.000 104.000 104.000
Regnskap for  Skjærgårdsfisk Visningssenter AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 0 0 0 40.000
Driftskostnader -8.000 -6.000 -5.000 -57.000 -111.000
Driftsresultat -8.000 -6.000 -5.000 -57.000 -71.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 0 0 -1.000
Resultat før skatt -5.000 -3.000 -5.000 -57.000 -72.000
Skattekostnad 0 0 1.000 15.000 20.000
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -42.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Sum eiendeler 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 104.000 101.000 104.000 104.000 104.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 54.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 40.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 40.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -6.000 -5.000 -57.000 -111.000
Driftskostnader -8.000 -6.000 -5.000 -57.000 -111.000
Driftsresultat -8.000 -6.000 -5.000 -57.000 -71.000
Finansinntekter 2.000 3.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 2.000 3.000 0 0 -1.000
Konsernbidrag 8.000 0 3.000 42.000 66.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -3.000 -3.000 -42.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 104.000 101.000 104.000 57.000 92.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 101.000 58.000
Sum omløpsmidler 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Sum eiendeler 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 104.000 101.000 104.000 104.000 104.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 54.000 46.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 54.000 46.000
Sum gjeld og egenkapital 104.000 101.000 104.000 158.000 150.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 104.000 101.000 104.000 104.000 104.000
Likviditetsgrad 1 2.9 3.3
Likviditetsgrad 2 0 0 0.0 3.0 3.3
Soliditet 1 1 100.0 65.8 69.3
Resultatgrad -177.5
Rentedekningsgrad -71.0
Gjeldsgrad 0 0 0.0 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -5.8 -4.8 -36.1 -47.3
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex