Skjelbred Bygg & Boligservice As
Juridisk navn:  Skjelbred Bygg & Boligservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90811668
Strandvegen 18F Strandvegen 18F Fax:
7224 Melhus 7224 Melhus
Fylke: Kommune:
Sør-Trøndelag Melhus
Org.nr: 997898060
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/18/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Kl Økonomi Og Hr As
Utvikling:
Omsetning  
  
24.63%
Resultat  
  
138.96%
Egenkapital  
  
-20%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.340.000 2.680.000 2.673.000 1.473.000 1.383.000
Resultat: 30.000 -77.000 65.000 -132.000 -220.000
Egenkapital: 20.000 25.000 166.000 124.000 228.000
Regnskap for  Skjelbred Bygg & Boligservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.340.000 2.680.000 2.673.000 1.473.000 1.383.000
Driftskostnader -3.253.000 -2.727.000 -2.546.000 -1.591.000 -1.579.000
Driftsresultat 86.000 -48.000 127.000 -118.000 -195.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -30.000 -63.000 -15.000 -25.000
Finans -57.000 -30.000 -63.000 -15.000 -25.000
Resultat før skatt 30.000 -77.000 65.000 -132.000 -220.000
Skattekostnad 0 -63.000 -23.000 28.000 58.000
Årsresultat 30.000 -141.000 42.000 -104.000 -161.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 157.000 187.000 113.000 105.000 61.000
Sum omløpsmidler 798.000 605.000 711.000 330.000 523.000
Sum eiendeler 955.000 792.000 824.000 435.000 584.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -5.000 136.000 94.000 198.000
Sum egenkapital 20.000 25.000 166.000 124.000 228.000
Sum langsiktig gjeld 129.000 147.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 805.000 620.000 658.000 311.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 792.000 824.000 435.000 583.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.340.000 2.679.000 2.673.000 1.396.000 1.590.000
Andre inntekter 0 1.000 0 77.000 -207.000
Driftsinntekter 3.340.000 2.680.000 2.673.000 1.473.000 1.383.000
Varekostnad -842.000 -647.000 -600.000 -542.000 -104.000
Lønninger -1.876.000 -1.510.000 -1.518.000 -628.000 -961.000
Avskrivning -25.000 -11.000 -2.000 -2.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -510.000 -559.000 -426.000 -419.000 -514.000
Driftskostnader -3.253.000 -2.727.000 -2.546.000 -1.591.000 -1.579.000
Driftsresultat 86.000 -48.000 127.000 -118.000 -195.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -57.000 -30.000 -63.000 -15.000 -25.000
Finans -57.000 -30.000 -63.000 -15.000 -25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 30.000 -141.000 42.000 -104.000 -161.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 63.000 86.000 58.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 20.000 23.000 26.000 19.000 0
Driftsløsøre 123.000 145.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 143.000 168.000 26.000 19.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.000 19.000 24.000 0 2.000
Sum anleggsmidler 157.000 187.000 113.000 105.000 61.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 212.000 464.000 409.000 270.000 164.000
Andre fordringer 8.000 12.000 13.000 14.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 578.000 128.000 289.000 46.000 342.000
Sum omløpsmidler 798.000 605.000 711.000 330.000 523.000
Sum eiendeler 955.000 792.000 824.000 435.000 584.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -5.000 136.000 94.000 198.000
Sum egenkapital 20.000 25.000 166.000 124.000 228.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 129.000 147.000 0 0 0
Leverandørgjeld 196.000 61.000 15.000 34.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 275.000 157.000 302.000 110.000 124.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 335.000 402.000 342.000 167.000 200.000
Sum kortsiktig gjeld 805.000 620.000 658.000 311.000 355.000
Sum gjeld og egenkapital 954.000 792.000 824.000 435.000 583.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -15.000 53.000 19.000 168.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1.1 1.1 1.5
Likviditetsgrad 2 1 1 1.1 1.1 1.5
Soliditet 2.1 3.2 20.1 28.5 39.1
Resultatgrad 2.6 -1.8 4.8 -8.0 -14.1
Rentedekningsgrad 1.5 -1.6 2 -7.9 -7.8
Gjeldsgrad 46.7 30.7 4 2.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 9 -6.1 15.4 -27.1 -33.4
Signatur
08.04.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
08.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex