Skjelbred Haugen Regnskap
Juridisk navn:  Skjelbred Haugen Regnskap
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91135160
Krabberudbakken 5 Krabberudbakken 5 Fax:
1337 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 887309442
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/29/2004
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-68.29%
Resultat  
  
-190.32%
Egenkapital  
  
-192.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 13.000 41.000 0 10.000 12.000
Resultat: -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Egenkapital: -13.000 14.000 -16.000 -11.000 -12.000
Regnskap for  Skjelbred Haugen Regnskap
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 13.000 41.000 0 10.000 12.000
Driftskostnader -41.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 10.000 10.000 0
Sum eiendeler 0 0 10.000 10.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 -16.000 -11.000 -12.000
Sum egenkapital -13.000 14.000 -16.000 -11.000 -12.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 13.000 -14.000 26.000 21.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 10.000 10.000 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 13.000 41.000 0 10.000 12.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 13.000 41.000 0 10.000 12.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -41.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftskostnader -41.000 -10.000 -5.000 -10.000 -5.000
Driftsresultat -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -28.000 31.000 -5.000 0 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 10.000 0 0
Kundefordringer 0 0 0 10.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 10.000 10.000 0
Sum eiendeler 0 0 10.000 10.000 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 -16.000 -11.000 -12.000
Sum egenkapital -13.000 14.000 -16.000 -11.000 -12.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 -14.000 26.000 21.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 13.000 -14.000 26.000 21.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 10.000 10.000 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000 14.000 -16.000 -11.000 -12.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0.5 0.0
Likviditetsgrad 2 0 0 0.5 0.1
Soliditet -110.0
Resultatgrad -215.4 75.6 0.0 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.6 -1.9 -1.0
Total kapitalrentabilitet 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex