Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjelbred Holding AS
Juridisk navn:  Skjelbred Holding AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Birkemo Birkemo Fax:
4387 Bjerkreim 4387 Bjerkreim
Fylke: Kommune:
Rogaland Bjerkreim
Org.nr: 993432164
Aksjekapital: 268.000 NOK
Etableringsdato: 9/19/2008
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-82.76%
Egenkapital  
  
0.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 10.000 58.000 77.000 180.000 257.000
Egenkapital: 4.653.000 4.651.000 4.600.000 6.083.000 7.452.000
Regnskap for  Skjelbred Holding AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -26.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -18.000 -26.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 27.000 83.000 84.000 187.000 262.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 83.000 84.000 187.000 262.000
Resultat før skatt 10.000 58.000 77.000 180.000 257.000
Skattekostnad -8.000 -7.000 -19.000 -49.000 -69.000
Årsresultat 2.000 50.000 57.000 131.000 187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 4.663.000 4.660.000 5.660.000 6.131.000 8.057.000
Sum eiendeler 4.663.000 4.660.000 5.660.000 6.131.000 8.057.000
Sum opptjent egenkapital 4.385.000 4.383.000 4.332.000 5.815.000 7.184.000
Sum egenkapital 4.653.000 4.651.000 4.600.000 6.083.000 7.452.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.000 1.059.000 49.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 4.663.000 4.661.000 5.659.000 6.132.000 8.057.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -18.000 -26.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftskostnader -18.000 -26.000 -7.000 -7.000 -6.000
Driftsresultat -18.000 -26.000 -7.000 -7.000 -6.000
Finansinntekter 27.000 83.000 84.000 187.000 262.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 27.000 83.000 84.000 187.000 262.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -536.000
Årsresultat 2.000 50.000 57.000 131.000 187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 754.000
Sum investeringer 485.000 515.000 0 0 0
Kasse, bank 4.178.000 4.145.000 5.660.000 6.131.000 7.303.000
Sum omløpsmidler 4.663.000 4.660.000 5.660.000 6.131.000 8.057.000
Sum eiendeler 4.663.000 4.660.000 5.660.000 6.131.000 8.057.000
Sum opptjent egenkapital 4.385.000 4.383.000 4.332.000 5.815.000 7.184.000
Sum egenkapital 4.653.000 4.651.000 4.600.000 6.083.000 7.452.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 8.000 7.000 19.000 49.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 -536.000
Annen kortsiktig gjeld 2.000 2.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 10.000 10.000 1.059.000 49.000 605.000
Sum gjeld og egenkapital 4.663.000 4.661.000 5.659.000 6.132.000 8.057.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.653.000 4.650.000 4.601.000 6.082.000 7.452.000
Likviditetsgrad 1 466.3 4 5.3 125.1 13.3
Likviditetsgrad 2 466.3 4 5.3 125.2 13.4
Soliditet 99.8 99.8 81.3 99.2 92.5
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.2 0.0 0.1
Total kapitalrentabilitet 0.2 1.2 1.4 2.9 3.2
Signatur
18.11.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex