Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjelbred Nuf Limited
Juridisk navn:  Skjelbred Nuf Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Herre-Skjelbred 17 Herre-Skjelbred 17 Fax:
3158 Andebu 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold Andebu
Org.nr: 996363775
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/27/2011
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
3.97%
Egenkapital  
  
4.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 131.000 126.000 123.000 165.000 149.000
Egenkapital: 2.198.000 2.097.000 2.001.000 1.676.000 1.555.000
Regnskap for  Skjelbred Nuf Limited
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 135.000 129.000 126.000 167.000 152.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 135.000 129.000 126.000 167.000 152.000
Resultat før skatt 131.000 126.000 123.000 165.000 149.000
Skattekostnad -30.000 -30.000 -31.000 -45.000 -41.000
Årsresultat 101.000 96.000 92.000 121.000 112.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.316.000 5.214.000 5.117.000 5.064.000 3.789.000
Sum omløpsmidler 818.000 819.000 821.000 836.000 2.053.000
Sum eiendeler 6.134.000 6.033.000 5.938.000 5.900.000 5.842.000
Sum opptjent egenkapital 2.198.000 2.097.000 2.001.000 1.676.000 1.555.000
Sum egenkapital 2.198.000 2.097.000 2.001.000 1.676.000 1.555.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.936.000 3.936.000 3.937.000 4.224.000 4.287.000
Sum gjeld og egenkapital 6.134.000 6.033.000 5.938.000 5.900.000 5.842.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftskostnader -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Driftsresultat -4.000 -3.000 -3.000 -2.000 -3.000
Finansinntekter 135.000 129.000 126.000 167.000 152.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 135.000 129.000 126.000 167.000 152.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 101.000 96.000 92.000 121.000 112.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5.316.000 5.214.000 5.117.000 5.064.000 3.789.000
Sum anleggsmidler 5.316.000 5.214.000 5.117.000 5.064.000 3.789.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 518.000 509.000 504.000 509.000 504.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
Kasse, bank 0 11.000 17.000 27.000 1.250.000
Sum omløpsmidler 818.000 819.000 821.000 836.000 2.053.000
Sum eiendeler 6.134.000 6.033.000 5.938.000 5.900.000 5.842.000
Sum opptjent egenkapital 2.198.000 2.097.000 2.001.000 1.676.000 1.555.000
Sum egenkapital 2.198.000 2.097.000 2.001.000 1.676.000 1.555.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 30.000 30.000 31.000 278.000 274.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.906.000 3.906.000 3.906.000 3.946.000 4.013.000
Sum kortsiktig gjeld 3.936.000 3.936.000 3.937.000 4.224.000 4.287.000
Sum gjeld og egenkapital 6.134.000 6.033.000 5.938.000 5.900.000 5.842.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.118.000 -3.117.000 -3.116.000 -3.388.000 -2.234.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.5
Soliditet 35.8 34.8 33.7 28.4 26.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.8 1.9 2 2.5 2.8
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.1 2.1 2.8 2.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex