Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjeldal Scribit
Juridisk navn:  Skjeldal Scribit
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48035878
Valkyriegaten 5A Valkyriegaten 5A Fax:
3722 Skien 3722 Skien
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Skien
Org.nr: 893935622
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 4/1/2009 1
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Sipak Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
468.75%
Resultat  
  
468.75%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2011 2010 2009
Omsetning: 91.000 16.000 38.000
Resultat: 91.000 16.000 36.000
Egenkapital: 0 0 0
Regnskap for  Skjeldal Scribit
Resultat 2011 2010 2009
Driftsinntekter 91.000 16.000 38.000
Driftskostnader 0 0 -2.000
Driftsresultat 91.000 16.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 91.000 16.000 36.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 91.000 16.000 36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 0 0
Sum eiendeler 27.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 91.000 16.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 91.000 16.000 38.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -2.000
Driftskostnader 0 0 -2.000
Driftsresultat 91.000 16.000 36.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 91.000 16.000 36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 15.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 13.000 0 0
Sum omløpsmidler 27.000 0 0
Sum eiendeler 27.000 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0
Sum egenkapital 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 27.000 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 0
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.1 0.0 0.0
Soliditet 0.0
Resultatgrad 100.0 100.0 94.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet 337.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2010
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2009
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex