Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skjoldastraumen Maritime Fus Barnehage As
Juridisk navn:  Skjoldastraumen Maritime Fus Barnehage As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95261645
Skjoldastraumsvegen 1029 Skjoldastraumen Fax:
5567 Skjoldastraumen 5567 Skjoldastraumen
Fylke: Kommune:
Rogaland Tysvær
Org.nr: 914083419
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 6/24/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Tb Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.04%
Resultat  
  
-239.71%
Egenkapital  
  
-6.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.343.000 8.346.000 3.011.000 0 0
Resultat: -95.000 68.000 -1.973.000 -17.000 1.000
Egenkapital: -1.473.000 -1.379.000 -1.416.000 88.000 101.000
Regnskap for  Skjoldastraumen Maritime Fus Barnehage As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.343.000 8.346.000 3.011.000 0 0
Driftskostnader -8.074.000 -7.861.000 -3.852.000 -8.000 0
Driftsresultat 270.000 486.000 -841.000 -8.000 0
Finansinntekter 4.000 32.000 20.000 1.000 1.000
Finanskostnader -369.000 -450.000 -1.152.000 -11.000 0
Finans -365.000 -418.000 -1.132.000 -10.000 1.000
Resultat før skatt -95.000 68.000 -1.973.000 -17.000 1.000
Skattekostnad 2.000 -32.000 469.000 4.000 0
Årsresultat -93.000 37.000 -1.504.000 -13.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.250.000 22.380.000 23.215.000 911.000 0
Sum omløpsmidler 2.672.000 2.257.000 5.713.000 94.000 101.000
Sum eiendeler 23.922.000 24.637.000 28.928.000 1.005.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -1.573.000 -1.479.000 -1.516.000 -12.000 1.000
Sum egenkapital -1.473.000 -1.379.000 -1.416.000 88.000 101.000
Sum langsiktig gjeld 24.084.000 24.737.000 10.000 907.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.279.000 30.334.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 23.921.000 24.637.000 28.928.000 1.006.000 101.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.343.000 1.509.000 623.000 0 0
Andre inntekter 0 6.837.000 2.388.000 0 0
Driftsinntekter 8.343.000 8.346.000 3.011.000 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -5.180.000 -5.428.000 -2.530.000 0 0
Avskrivning -1.132.000 -1.105.000 -459.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.762.000 -1.328.000 -863.000 -8.000 0
Driftskostnader -8.074.000 -7.861.000 -3.852.000 -8.000 0
Driftsresultat 270.000 486.000 -841.000 -8.000 0
Finansinntekter 4.000 32.000 20.000 1.000 1.000
Finanskostnader -369.000 -450.000 -1.152.000 -11.000 0
Finans -365.000 -418.000 -1.132.000 -10.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 37.000 -1.504.000 -13.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 444.000 442.000 474.000 4.000 0
Fast eiendom 20.398.000 21.261.000 22.125.000 907.000 0
Maskiner anlegg 0 630.000 541.000 0 0
Driftsløsøre 408.000 47.000 76.000 0 0
Sum varige driftsmidler 20.806.000 21.938.000 22.742.000 907.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 21.250.000 22.380.000 23.215.000 911.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 2.460.000 2.092.000 5.517.000 94.000 101.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 212.000 165.000 195.000 0 0
Sum omløpsmidler 2.672.000 2.257.000 5.713.000 94.000 101.000
Sum eiendeler 23.922.000 24.637.000 28.928.000 1.005.000 101.000
Sum opptjent egenkapital -1.573.000 -1.479.000 -1.516.000 -12.000 1.000
Sum egenkapital -1.473.000 -1.379.000 -1.416.000 88.000 101.000
Sum avsetninger til forpliktelser 55.000 32.000 10.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 24.084.000 24.737.000 10.000 907.000 0
Leverandørgjeld 244.000 326.000 305.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 71.000 65.000 32.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 995.000 888.000 29.996.000 11.000 0
Sum kortsiktig gjeld 1.310.000 1.279.000 30.334.000 11.000 0
Sum gjeld og egenkapital 23.921.000 24.637.000 28.928.000 1.006.000 101.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.362.000 978.000 -24.621.000 83.000 101.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 0.2 8.5
Likviditetsgrad 2 2 1.8 0.2 8.6 0.0
Soliditet -6.2 -5.6 -4.9 8.7 100.0
Resultatgrad 3.2 5.8 -27.9
Rentedekningsgrad 0.7 1.1 -0.7 -0.6
Gjeldsgrad -17.2 -18.9 -21.4 10.4 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.1 2.1 -2.8 -0.7 1.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex