Skjomrytternes Venneforening
Juridisk navn:  Skjomrytternes Venneforening
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91578159
Skjomdalveien - Bogholm 34 Skjomdalveien - Bogholm 34 Fax:
8523 Skjomen 8523 Skjomen
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 998805147
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 6/18/2012
Foretakstype: FLI
Hovedpunkter i regnskapet
2012
Omsetning: 5.000
Resultat: 3.000
Egenkapital: 6.000
Regnskap for  Skjomrytternes Venneforening
Resultat 2012
Driftsinntekter 5.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt 3.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 3.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 5.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -3.000
Driftskostnader -3.000
Driftsresultat 3.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 3.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 6.000
Sum omløpsmidler 6.000
Sum eiendeler 6.000
Sum opptjent egenkapital 6.000
Sum egenkapital 6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 6.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 6.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0.0
Soliditet 100.0
Resultatgrad 60.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 50.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex