Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skk Handel As
Juridisk navn:  Skk Handel As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71532554
V/ Ica Matkroken v/ Ica Matkroken Fax:
6674 Kvisvik 6674 Kvisvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Tingvoll
Org.nr: 912828441
Aksjekapital: 210.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/22/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Coop Norge Sa
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.54%
Resultat  
  
171.32%
Egenkapital  
  
46.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.028.000 8.410.000 8.374.000 7.953.000 8.057.000
Resultat: 92.000 -129.000 48.000 -549.000 281.000
Egenkapital: -106.000 -198.000 -69.000 -116.000 431.000
Regnskap for  Skk Handel As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.028.000 8.410.000 8.374.000 7.953.000 8.057.000
Driftskostnader -7.936.000 -8.477.000 -8.327.000 -8.502.000 -7.774.000
Driftsresultat 93.000 -68.000 47.000 -549.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -62.000 0 0 -3.000
Finans -1.000 -62.000 0 0 -3.000
Resultat før skatt 92.000 -129.000 48.000 -549.000 281.000
Skattekostnad 0 0 0 2.000 -76.000
Årsresultat 92.000 -129.000 48.000 -548.000 205.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 261.000 144.000 171.000 153.000 137.000
Sum omløpsmidler 1.243.000 1.247.000 1.438.000 978.000 1.285.000
Sum eiendeler 1.504.000 1.391.000 1.609.000 1.131.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -413.000 -284.000 -332.000 216.000
Sum egenkapital -106.000 -198.000 -69.000 -116.000 431.000
Sum langsiktig gjeld 1.130.000 930.000 60.000 180.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 658.000 1.617.000 1.068.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 1.505.000 1.391.000 1.609.000 1.132.000 1.424.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 7.951.000 8.319.000 8.272.000 7.857.000 7.941.000
Andre inntekter 78.000 91.000 103.000 96.000 116.000
Driftsinntekter 8.028.000 8.410.000 8.374.000 7.953.000 8.057.000
Varekostnad -6.098.000 -6.474.000 -6.403.000 -6.369.000 -5.976.000
Lønninger -1.227.000 -1.362.000 -1.254.000 -1.361.000 -1.191.000
Avskrivning -9.000 -11.000 -10.000 -12.000 -2.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -602.000 -630.000 -660.000 -760.000 -605.000
Driftskostnader -7.936.000 -8.477.000 -8.327.000 -8.502.000 -7.774.000
Driftsresultat 93.000 -68.000 47.000 -549.000 283.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -62.000 0 0 -3.000
Finans -1.000 -62.000 0 0 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 92.000 -129.000 48.000 -548.000 205.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 26.000 37.000 47.000 24.000
Sum varige driftsmidler 17.000 26.000 37.000 47.000 24.000
Sum finansielle anleggsmidler 244.000 118.000 134.000 106.000 113.000
Sum anleggsmidler 261.000 144.000 171.000 153.000 137.000
Varebeholdning 759.000 912.000 1.010.000 817.000 858.000
Kundefordringer 32.000 49.000 40.000 11.000 1.000
Andre fordringer 16.000 68.000 136.000 20.000 66.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 436.000 218.000 251.000 131.000 360.000
Sum omløpsmidler 1.243.000 1.247.000 1.438.000 978.000 1.285.000
Sum eiendeler 1.504.000 1.391.000 1.609.000 1.131.000 1.422.000
Sum opptjent egenkapital -321.000 -413.000 -284.000 -332.000 216.000
Sum egenkapital -106.000 -198.000 -69.000 -116.000 431.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.130.000 930.000 60.000 180.000 2.000
Leverandørgjeld 235.000 366.000 1.284.000 775.000 445.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 74.000
Skyldig offentlige avgifter 70.000 124.000 62.000 89.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 174.000 169.000 271.000 203.000 412.000
Sum kortsiktig gjeld 480.000 658.000 1.617.000 1.068.000 990.000
Sum gjeld og egenkapital 1.505.000 1.391.000 1.609.000 1.132.000 1.424.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 763.000 589.000 -179.000 -90.000 295.000
Likviditetsgrad 1 2 1.9 0.9 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1 0.5 0.3 0.2 0.5
Soliditet -14.2 -4.3 -10.2 30.3
Resultatgrad 1.2 -0.8 0.6 -6.9 3.5
Rentedekningsgrad 9 -1.1 94.3
Gjeldsgrad -15.2 -24.3 -10.8 2.3
Total kapitalrentabilitet 6.2 -4.9 2.9 -48.5 19.9
Signatur
19.04.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex