Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
 
Løplabbet Kristiansand
Juridisk navn:  Sko Suksess AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38071810
C/O Løplabbet As Postboks 7063, St Olavs Plass Tollbodgata 15 Fax:
0130 Oslo 4611 Kristiansand S
Fylke: Kommune: www.loplabbet.no/
Vest-Agder Kristiansand
Org.nr: 986224963
Aksjekapital: 740.100 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 10/23/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.72%
Resultat  
  
44.09%
Egenkapital  
  
295.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2012 2011 2010 2009 2008
Omsetning: 3.769.000 3.435.000 4.044.000 4.708.000 5.007.000
Resultat: -388.000 -694.000 -392.000 -200.000 -192.000
Egenkapital: 675.000 -345.000 177.000 43.000 187.000
Regnskap for  Løplabbet Kristiansand
Resultat 2012 2011 2010 2009 2008
Driftsinntekter 3.769.000 3.435.000 4.044.000 4.708.000 5.007.000
Driftskostnader -4.100.000 -4.029.000 -4.374.000 -4.869.000 -5.152.000
Driftsresultat -331.000 -594.000 -330.000 -160.000 -144.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -58.000 -102.000 -61.000 -40.000 -48.000
Finans -58.000 -100.000 -61.000 -40.000 -47.000
Resultat før skatt -388.000 -694.000 -392.000 -200.000 -192.000
Skattekostnad 74.000 172.000 14.000 56.000 53.000
Årsresultat -314.000 -522.000 -378.000 -144.000 -139.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 305.000 117.000 103.000 66.000
Sum omløpsmidler 1.041.000 1.034.000 1.127.000 1.290.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.061.000 1.339.000 1.244.000 1.393.000 1.326.000
Sum opptjent egenkapital -1.011.000 -815.000 -293.000 -257.000 -113.000
Sum egenkapital 675.000 -345.000 177.000 43.000 187.000
Sum langsiktig gjeld 85.000 438.000 503.000 767.000 815.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 1.246.000 564.000 582.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000 1.339.000 1.244.000 1.392.000 1.326.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.761.000 3.435.000 4.001.000 4.708.000 5.007.000
Andre inntekter 8.000 0 43.000 0 0
Driftsinntekter 3.769.000 3.435.000 4.044.000 4.708.000 5.007.000
Varekostnad -2.207.000 -2.454.000 -2.580.000 -3.069.000 0
Lønninger -959.000 -845.000 -867.000 -1.030.000 -1.010.000
Avskrivning 0 0 0 -19.000 -61.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -934.000 -730.000 -927.000 -751.000 -773.000
Driftskostnader -4.100.000 -4.029.000 -4.374.000 -4.869.000 -5.152.000
Driftsresultat -331.000 -594.000 -330.000 -160.000 -144.000
Finansinntekter 0 2.000 0 0 1.000
Finanskostnader -58.000 -102.000 -61.000 -40.000 -48.000
Finans -58.000 -100.000 -61.000 -40.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -314.000 -522.000 -378.000 -144.000 -139.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 305.000 117.000 103.000 47.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 19.000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 305.000 117.000 103.000 66.000
Varebeholdning 978.000 851.000 897.000 1.123.000 1.042.000
Kundefordringer 9.000 41.000 29.000 15.000 19.000
Andre fordringer 3.000 47.000 73.000 15.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 52.000 96.000 128.000 136.000 186.000
Sum omløpsmidler 1.041.000 1.034.000 1.127.000 1.290.000 1.260.000
Sum eiendeler 1.061.000 1.339.000 1.244.000 1.393.000 1.326.000
Sum opptjent egenkapital -1.011.000 -815.000 -293.000 -257.000 -113.000
Sum egenkapital 675.000 -345.000 177.000 43.000 187.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 85.000 438.000 503.000 767.000 815.000
Leverandørgjeld 8.000 686.000 409.000 394.000 164.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 87.000 96.000 77.000 93.000 61.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 207.000 465.000 79.000 94.000 99.000
Sum kortsiktig gjeld 302.000 1.246.000 564.000 582.000 324.000
Sum gjeld og egenkapital 1.061.000 1.339.000 1.244.000 1.392.000 1.326.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 739.000 -212.000 563.000 708.000 936.000
Likviditetsgrad 1 3.4 0.8 2.0 2.2 3.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.5 0.3 0.7
Soliditet 63.6 -25.8 14.2 3.1 14.1
Resultatgrad -8.8 -17.3 -8.2 -3.4 -2.9
Rentedekningsgrad -5.7 -5.8 -5.4 -4.0 -3.0
Gjeldsgrad 0.6 -4.9 6.0 31.4 6.1
Total kapitalrentabilitet -31.2 -44.2 -26.5 -11.5 -10.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2012
Normal beretning
Auditor Notes for 2011
Svakheter/Manglende dokumentasjon og internkontroll
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Presisering om tapt aksjekapital
Send e-post Lukk
Løplabbet Kristiansand
Et komplett utvalg er det viktigste!
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex