Skobutikken Øystese AS
Juridisk navn:  Skobutikken Øystese AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56555621
Fax: 56555669
5610 Øystese 5610 Øystese
Fylke: Kommune:
Vestland Kvam
Org.nr: 976740378
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/7/1996 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.37%
Resultat  
  
-140%
Egenkapital  
  
-3.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.771.000 1.730.000 1.626.000 1.706.000 1.671.000
Resultat: -4.000 10.000 -86.000 15.000 -28.000
Egenkapital: 101.000 105.000 98.000 165.000 154.000
Regnskap for  Skobutikken Øystese AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.771.000 1.730.000 1.626.000 1.706.000 1.671.000
Driftskostnader -1.776.000 -1.719.000 -1.711.000 -1.758.000 -1.689.000
Driftsresultat -5.000 10.000 -85.000 -53.000 -17.000
Finansinntekter 1.000 0 0 73.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -12.000
Finans 1.000 0 0 68.000 -11.000
Resultat før skatt -4.000 10.000 -86.000 15.000 -28.000
Skattekostnad 1.000 -4.000 19.000 -5.000 6.000
Årsresultat -3.000 7.000 -67.000 11.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 32.000 31.000 35.000 16.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 1.570.000 1.596.000 1.481.000 1.631.000
Sum eiendeler 1.548.000 1.601.000 1.631.000 1.497.000 1.651.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -45.000 -52.000 15.000 4.000
Sum egenkapital 101.000 105.000 98.000 165.000 154.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 108.000
Sum kortsiktig gjeld 1.447.000 1.497.000 1.533.000 1.324.000 1.389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.548.000 1.602.000 1.631.000 1.497.000 1.651.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.771.000 1.730.000 1.626.000 1.706.000 1.671.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.771.000 1.730.000 1.626.000 1.706.000 1.671.000
Varekostnad -1.055.000 -953.000 -802.000 -953.000 -833.000
Lønninger -534.000 -557.000 -696.000 -600.000 -619.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -209.000 -213.000 -205.000 -237.000
Driftskostnader -1.776.000 -1.719.000 -1.711.000 -1.758.000 -1.689.000
Driftsresultat -5.000 10.000 -85.000 -53.000 -17.000
Finansinntekter 1.000 0 0 73.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -5.000 -12.000
Finans 1.000 0 0 68.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -3.000 7.000 -67.000 11.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.000 31.000 35.000 16.000 20.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 32.000 31.000 35.000 16.000 20.000
Varebeholdning 1.473.000 1.489.000 1.515.000 1.411.000 1.421.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 43.000 81.000 81.000 71.000 210.000
Sum omløpsmidler 1.516.000 1.570.000 1.596.000 1.481.000 1.631.000
Sum eiendeler 1.548.000 1.601.000 1.631.000 1.497.000 1.651.000
Sum opptjent egenkapital -49.000 -45.000 -52.000 15.000 4.000
Sum egenkapital 101.000 105.000 98.000 165.000 154.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 8.000 108.000
Leverandørgjeld 105.000 57.000 51.000 58.000 110.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 117.000 105.000 125.000 88.000 258.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.224.000 1.334.000 1.357.000 1.178.000 1.022.000
Sum kortsiktig gjeld 1.447.000 1.497.000 1.533.000 1.324.000 1.389.000
Sum gjeld og egenkapital 1.548.000 1.602.000 1.631.000 1.497.000 1.651.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 69.000 73.000 63.000 157.000 242.000
Likviditetsgrad 1 1 1 1 1.1 1.2
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 6.5 6.6 6 1 9.3
Resultatgrad -0.3 0.6 -5.2 -3.1 -1.0
Rentedekningsgrad -10.6 -1.3
Gjeldsgrad 14.3 14.3 15.6 8.1 9.7
Total kapitalrentabilitet -0.3 0.6 -5.2 1.3 -1.0
Signatur
20.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex