Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skobutikken Hæla I Taket AS
Juridisk navn:  Skobutikken Hæla I Taket AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38050270
Torvgada 2 Torvgada 2 Fax: 38050270
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 983625010
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 8/16/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør AS
Regnskapsfører: Eminent Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.57%
Resultat  
  
-293.16%
Egenkapital  
  
-98.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.449.000 10.725.000 11.506.000 8.208.000 8.042.000
Resultat: -1.207.000 -307.000 463.000 204.000 -124.000
Egenkapital: 17.000 1.224.000 1.531.000 1.118.000 913.000
Regnskap for  Skobutikken Hæla I Taket AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.449.000 10.725.000 11.506.000 8.208.000 8.042.000
Driftskostnader -11.468.000 -10.910.000 -10.896.000 -7.923.000 -8.087.000
Driftsresultat -1.020.000 -185.000 610.000 285.000 -46.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -188.000 -122.000 -147.000 -81.000 -80.000
Finans -188.000 -121.000 -147.000 -81.000 -79.000
Resultat før skatt -1.207.000 -307.000 463.000 204.000 -124.000
Skattekostnad 0 0 -49.000 0 0
Årsresultat -1.207.000 -307.000 413.000 204.000 -124.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.492.000
Sum eiendeler 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.492.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 1.072.000 1.379.000 966.000 761.000
Sum egenkapital 17.000 1.224.000 1.531.000 1.118.000 913.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 814.000 939.000 0 98.000
Sum kortsiktig gjeld 4.357.000 3.306.000 2.639.000 1.937.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.491.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.449.000 10.725.000 11.506.000 8.208.000 8.042.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.449.000 10.725.000 11.506.000 8.208.000 8.042.000
Varekostnad -6.069.000 -5.993.000 -6.194.000 -4.230.000 -4.370.000
Lønninger -3.305.000 -3.093.000 -3.053.000 -2.415.000 -2.539.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.094.000 -1.824.000 -1.649.000 -1.278.000 -1.178.000
Driftskostnader -11.468.000 -10.910.000 -10.896.000 -7.923.000 -8.087.000
Driftsresultat -1.020.000 -185.000 610.000 285.000 -46.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader -188.000 -122.000 -147.000 -81.000 -80.000
Finans -188.000 -121.000 -147.000 -81.000 -79.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -1.207.000 -307.000 413.000 204.000 -124.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 4.720.000 5.048.000 4.771.000 2.948.000 2.292.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 222.000 164.000 203.000 7.000 113.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 115.000 132.000 135.000 100.000 86.000
Sum omløpsmidler 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.492.000
Sum eiendeler 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.492.000
Sum opptjent egenkapital -135.000 1.072.000 1.379.000 966.000 761.000
Sum egenkapital 17.000 1.224.000 1.531.000 1.118.000 913.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.186.000 1.225.000 783.000 812.000 357.000
Sum langsiktig gjeld 683.000 814.000 939.000 0 98.000
Leverandørgjeld 2.207.000 1.146.000 865.000 362.000 264.000
Betalbar skatt 0 0 49.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 372.000 418.000 362.000 297.000 327.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 592.000 517.000 579.000 467.000 532.000
Sum kortsiktig gjeld 4.357.000 3.306.000 2.639.000 1.937.000 1.480.000
Sum gjeld og egenkapital 5.057.000 5.344.000 5.109.000 3.055.000 2.491.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 700.000 2.038.000 2.470.000 1.118.000 1.012.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.6 1.9 1.6 1.7
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Soliditet 0.3 22.9 3 36.6 36.7
Resultatgrad -9.8 -1.7 5.3 3.5 -0.6
Rentedekningsgrad -5.4 -1.5 4.1 3.5 -0.6
Gjeldsgrad 296.5 3.4 2.3 1.7 1.7
Total kapitalrentabilitet -20.2 -3.4 11.9 9.3 -1.8
Signatur
11.02.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex