Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skobutikken Sunde AS
Juridisk navn:  Skobutikken Sunde AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 57860225
Postboks 123 Eidsgata 2 Fax: 57862676
6771 Nordfjordeid 6770 Nordfjordeid
Fylke: Kommune:
Vestland Stad
Org.nr: 989971573
Aksjekapital: 2.000.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/8/2006 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Euro Sko Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.03%
Resultat  
  
-178.26%
Egenkapital  
  
-0.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.323.000 3.392.000 4.060.000 4.322.000 4.165.000
Resultat: -126.000 161.000 419.000 647.000 411.000
Egenkapital: 11.553.000 11.646.000 11.521.000 11.194.000 9.999.000
Regnskap for  Skobutikken Sunde AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.323.000 3.392.000 4.060.000 4.322.000 4.165.000
Driftskostnader -3.332.000 -3.377.000 -3.836.000 -3.891.000 -3.996.000
Driftsresultat -9.000 15.000 224.000 430.000 168.000
Finansinntekter 139.000 165.000 209.000 231.000 265.000
Finanskostnader -256.000 -18.000 -14.000 -15.000 -22.000
Finans -117.000 147.000 195.000 216.000 243.000
Resultat før skatt -126.000 161.000 419.000 647.000 411.000
Skattekostnad 33.000 -36.000 -92.000 -178.000 -106.000
Årsresultat -93.000 126.000 327.000 468.000 305.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.834.000 8.110.000 8.089.000 8.090.000 8.180.000
Sum omløpsmidler 5.853.000 5.702.000 5.581.000 5.366.000 4.430.000
Sum eiendeler 13.687.000 13.812.000 13.670.000 13.456.000 12.610.000
Sum opptjent egenkapital 4.563.000 4.656.000 4.531.000 4.204.000 3.009.000
Sum egenkapital 11.553.000 11.646.000 11.521.000 11.194.000 9.999.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 2.166.000 2.149.000 2.262.000 2.612.000
Sum gjeld og egenkapital 13.688.000 13.812.000 13.670.000 13.456.000 12.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.323.000 3.392.000 4.060.000 4.322.000 4.165.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.323.000 3.392.000 4.060.000 4.322.000 4.165.000
Varekostnad -1.693.000 -1.677.000 -2.109.000 -2.142.000 -2.204.000
Lønninger -938.000 -1.010.000 -1.019.000 -1.099.000 -1.149.000
Avskrivning -50.000 -50.000 -42.000 -37.000 -42.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -651.000 -640.000 -666.000 -613.000 -601.000
Driftskostnader -3.332.000 -3.377.000 -3.836.000 -3.891.000 -3.996.000
Driftsresultat -9.000 15.000 224.000 430.000 168.000
Finansinntekter 139.000 165.000 209.000 231.000 265.000
Finanskostnader -256.000 -18.000 -14.000 -15.000 -22.000
Finans -117.000 147.000 195.000 216.000 243.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -93.000 126.000 327.000 468.000 305.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 71.000 38.000 41.000 48.000 62.000
Fast eiendom 19.000 22.000 25.000 28.000 31.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 64.000 110.000 157.000 153.000 134.000
Sum varige driftsmidler 83.000 132.000 182.000 181.000 166.000
Sum finansielle anleggsmidler 7.681.000 7.940.000 7.867.000 7.861.000 7.953.000
Sum anleggsmidler 7.834.000 8.110.000 8.089.000 8.090.000 8.180.000
Varebeholdning 1.542.000 1.602.000 1.530.000 1.396.000 1.558.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 152.000 706.000 782.000 545.000 366.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.160.000 3.394.000 3.269.000 3.425.000 2.506.000
Sum omløpsmidler 5.853.000 5.702.000 5.581.000 5.366.000 4.430.000
Sum eiendeler 13.687.000 13.812.000 13.670.000 13.456.000 12.610.000
Sum opptjent egenkapital 4.563.000 4.656.000 4.531.000 4.204.000 3.009.000
Sum egenkapital 11.553.000 11.646.000 11.521.000 11.194.000 9.999.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 33.000 85.000 142.000 96.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 109.000 115.000 160.000 180.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.997.000 2.023.000 1.949.000 1.961.000 2.336.000
Sum kortsiktig gjeld 2.135.000 2.166.000 2.149.000 2.262.000 2.612.000
Sum gjeld og egenkapital 13.688.000 13.812.000 13.670.000 13.456.000 12.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.718.000 3.536.000 3.432.000 3.104.000 1.818.000
Likviditetsgrad 1 2 2.6 2.6 2.4 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.9 1.9 1.8 1.1
Soliditet 84.4 84.3 84.3 83.2 79.3
Resultatgrad -0.3 0.4 5.5 9.9 4.0
Rentedekningsgrad 0.8 1 28.7 19.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 0.9 1.3 3.2 4.9 3.4
Signatur
07.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex