Skobutikken Vestnes AS
Juridisk navn:  Skobutikken Vestnes AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71180146
Vestnes Brygge Helland Fax: 71180146
6390 Vestnes 6390 Vestnes
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 976700996
Aksjekapital: 372.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 8/28/1996
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Exacte Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.86%
Resultat  
  
-613.33%
Egenkapital  
  
-2.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.010.000 3.036.000 3.142.000 3.219.000 3.275.000
Resultat: -77.000 15.000 18.000 129.000 195.000
Egenkapital: 2.084.000 2.144.000 2.138.000 2.130.000 2.037.000
Regnskap for  Skobutikken Vestnes AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.010.000 3.036.000 3.142.000 3.219.000 3.275.000
Driftskostnader -3.095.000 -3.030.000 -3.138.000 -3.102.000 -3.087.000
Driftsresultat -85.000 5.000 3.000 116.000 187.000
Finansinntekter 13.000 14.000 15.000 13.000 36.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 0 -29.000
Finans 8.000 10.000 14.000 13.000 7.000
Resultat før skatt -77.000 15.000 18.000 129.000 195.000
Skattekostnad 17.000 -9.000 -10.000 -35.000 -54.000
Årsresultat -60.000 6.000 7.000 94.000 141.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 178.000 174.000 123.000 82.000 23.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.406.000 2.483.000 2.519.000 2.399.000
Sum eiendeler 2.585.000 2.580.000 2.606.000 2.601.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.772.000 1.766.000 1.758.000 1.665.000
Sum egenkapital 2.084.000 2.144.000 2.138.000 2.130.000 2.037.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 501.000 436.000 468.000 471.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.585.000 2.580.000 2.606.000 2.601.000 2.423.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.009.000 3.036.000 3.142.000 3.198.000 3.274.000
Andre inntekter 0 0 0 21.000 1.000
Driftsinntekter 3.010.000 3.036.000 3.142.000 3.219.000 3.275.000
Varekostnad -1.591.000 -1.637.000 -1.790.000 -1.753.000 -1.698.000
Lønninger -975.000 -900.000 -833.000 -958.000 -1.053.000
Avskrivning -16.000 -8.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -513.000 -485.000 -511.000 -387.000 -332.000
Driftskostnader -3.095.000 -3.030.000 -3.138.000 -3.102.000 -3.087.000
Driftsresultat -85.000 5.000 3.000 116.000 187.000
Finansinntekter 13.000 14.000 15.000 13.000 36.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -1.000 0 -29.000
Finans 8.000 10.000 14.000 13.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -60.000 6.000 7.000 94.000 141.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 131.000 111.000 110.000 65.000 2.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 47.000 63.000 13.000 17.000 22.000
Sum varige driftsmidler 47.000 63.000 13.000 17.000 22.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 178.000 174.000 123.000 82.000 23.000
Varebeholdning 1.415.000 1.388.000 1.137.000 1.103.000 954.000
Kundefordringer 12.000 1.000 12.000 0 136.000
Andre fordringer 13.000 6.000 12.000 11.000 4.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 838.000 884.000 1.194.000 1.277.000 1.306.000
Sum omløpsmidler 2.407.000 2.406.000 2.483.000 2.519.000 2.399.000
Sum eiendeler 2.585.000 2.580.000 2.606.000 2.601.000 2.422.000
Sum opptjent egenkapital 1.712.000 1.772.000 1.766.000 1.758.000 1.665.000
Sum egenkapital 2.084.000 2.144.000 2.138.000 2.130.000 2.037.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 211.000 174.000 182.000 111.000 53.000
Betalbar skatt 3.000 10.000 55.000 98.000 0
Skyldig offentlige avgifter 112.000 126.000 111.000 135.000 170.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 175.000 126.000 120.000 127.000 163.000
Sum kortsiktig gjeld 501.000 436.000 468.000 471.000 386.000
Sum gjeld og egenkapital 2.585.000 2.580.000 2.606.000 2.601.000 2.423.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.906.000 1.970.000 2.015.000 2.048.000 2.013.000
Likviditetsgrad 1 4 5.5 5.3 5 6.2
Likviditetsgrad 2 2 2.3 2.9 3 3.8
Soliditet 80.6 83.1 8 81.9 84.1
Resultatgrad -2.8 0.2 0.1 3.6 5.7
Rentedekningsgrad 1.3 3 7.7
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
Total kapitalrentabilitet -2.8 0.7 0.7 5 9.2
Signatur
19.10.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.10.2011
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex