Skogbruket As
Juridisk navn:  Skogbruket As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 98215076
c/o Bedriftspartner AS Strandgata 30 Håreks Gate 30 Fax:
8656 Mosjøen 8800 Sandnessjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Alstahaug
Org.nr: 916081669
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bedriftspartner As
Utvikling:
Omsetning  
  
28.09%
Resultat  
  
-106.05%
Egenkapital  
  
-31.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 570.000 445.000 113.000 70.000
Resultat: -13.000 215.000 -33.000 -104.000
Egenkapital: 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Regnskap for  Skogbruket As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 570.000 445.000 113.000 70.000
Driftskostnader -584.000 -229.000 -146.000 -174.000
Driftsresultat -14.000 215.000 -33.000 -104.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -13.000 215.000 -33.000 -104.000
Skattekostnad 0 -3.000 0 0
Årsresultat -13.000 212.000 -33.000 -104.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 213.000 130.000 52.000 1.000
Sum eiendeler 233.000 130.000 52.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 -194.000 -161.000
Sum egenkapital 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 89.000 223.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 130.000 52.000 1.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 570.000 436.000 113.000 70.000
Andre inntekter 0 9.000 0 0
Driftsinntekter 570.000 445.000 113.000 70.000
Varekostnad -431.000 -134.000 -9.000 27.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -6.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -147.000 -95.000 -137.000 -201.000
Driftskostnader -584.000 -229.000 -146.000 -174.000
Driftsresultat -14.000 215.000 -33.000 -104.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 212.000 -33.000 -104.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 20.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 20.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 20.000 0 0 0
Varebeholdning 24.000 0 0 0
Kundefordringer 41.000 101.000 40.000 -120.000
Andre fordringer 45.000 28.000 12.000 120.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 103.000 1.000 0 1.000
Sum omløpsmidler 213.000 130.000 52.000 1.000
Sum eiendeler 233.000 130.000 52.000 1.000
Sum opptjent egenkapital 4.000 18.000 -194.000 -161.000
Sum egenkapital 28.000 41.000 -171.000 -137.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 202.000 83.000 40.000 1.000
Betalbar skatt 0 3.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 3.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.000 0 182.000 138.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 89.000 223.000 139.000
Sum gjeld og egenkapital 232.000 130.000 52.000 1.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.000 41.000 -171.000 -138.000
Likviditetsgrad 1 1 1.5 0.2 0
Likviditetsgrad 2 0.9 1.5 0.2 0
Soliditet 1 31.5 -328.8
Resultatgrad -2.5 48.3 -29.2 -148.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.3 2.2 -1.3
Total kapitalrentabilitet 165.4 -63.5
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex