Skogbrukets Konferansesenter AS
Juridisk navn:  Skogbrukets Konferansesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Honne Honne Fax:
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 991403264
Aksjekapital: 15.768.000 NOK
Etableringsdato: 5/29/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Skogbrukets Servicesenter As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.16%
Resultat  
  
-6733.33%
Egenkapital  
  
-3.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000 2.650.000
Resultat: -995.000 15.000 -899.000 -1.568.000 -258.000
Egenkapital: 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000 24.737.000
Regnskap for  Skogbrukets Konferansesenter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000 2.650.000
Driftskostnader -3.981.000 -3.089.000 -3.654.000 -5.143.000 -2.841.000
Driftsresultat -828.000 166.000 -767.000 -2.374.000 -190.000
Finansinntekter 33.000 20.000 19.000 918.000 18.000
Finanskostnader -200.000 -170.000 -151.000 -112.000 -85.000
Finans -167.000 -150.000 -132.000 806.000 -67.000
Resultat før skatt -995.000 15.000 -899.000 -1.568.000 -258.000
Skattekostnad 219.000 -39.000 180.000 365.000 47.000
Årsresultat -776.000 -24.000 -719.000 -1.202.000 -211.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 28.675.000 27.047.000 28.302.000 28.135.000 27.953.000
Sum omløpsmidler 967.000 1.625.000 827.000 1.599.000 382.000
Sum eiendeler 29.642.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000 28.335.000
Sum opptjent egenkapital 6.248.000 7.024.000 7.048.000 7.767.000 8.969.000
Sum egenkapital 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000 24.737.000
Sum langsiktig gjeld 5.500.000 5.600.000 6.000.000 1.474.000 1.895.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 280.000 313.000 4.725.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 29.643.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000 28.334.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.486.000 1.559.000 1.346.000 1.285.000 1.186.000
Andre inntekter 1.667.000 1.696.000 1.541.000 1.484.000 1.464.000
Driftsinntekter 3.153.000 3.256.000 2.887.000 2.770.000 2.650.000
Varekostnad -1.470.000 -1.559.000 -1.335.000 -1.278.000 -1.186.000
Lønninger -46.000 -46.000 -35.000 -45.000 0
Avskrivning -733.000 -708.000 -690.000 -682.000 -684.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.732.000 -776.000 -1.594.000 -3.138.000 -971.000
Driftskostnader -3.981.000 -3.089.000 -3.654.000 -5.143.000 -2.841.000
Driftsresultat -828.000 166.000 -767.000 -2.374.000 -190.000
Finansinntekter 33.000 20.000 19.000 918.000 18.000
Finanskostnader -200.000 -170.000 -151.000 -112.000 -85.000
Finans -167.000 -150.000 -132.000 806.000 -67.000
Konsernbidrag -1.577.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -776.000 -24.000 -719.000 -1.202.000 -211.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.003.000 784.000 823.000 643.000 278.000
Fast eiendom 23.780.000 24.974.000 26.185.000 26.180.000 26.449.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 563.000 211.000 242.000 259.000 174.000
Sum varige driftsmidler 24.343.000 25.185.000 26.427.000 26.440.000 26.623.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.329.000 1.078.000 1.052.000 1.052.000 1.052.000
Sum anleggsmidler 28.675.000 27.047.000 28.302.000 28.135.000 27.953.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 405.000 485.000 284.000 338.000 74.000
Andre fordringer 182.000 93.000 92.000 156.000 147.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 380.000 1.047.000 451.000 206.000 160.000
Sum omløpsmidler 967.000 1.625.000 827.000 1.599.000 382.000
Sum eiendeler 29.642.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000 28.335.000
Sum opptjent egenkapital 6.248.000 7.024.000 7.048.000 7.767.000 8.969.000
Sum egenkapital 22.016.000 22.792.000 22.816.000 23.535.000 24.737.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.577.000 0 0 1.275.000 269.000
Sum langsiktig gjeld 5.500.000 5.600.000 6.000.000 1.474.000 1.895.000
Leverandørgjeld 489.000 213.000 195.000 380.000 331.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 14.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 60.000 53.000 117.000 3.071.000 1.103.000
Sum kortsiktig gjeld 2.127.000 280.000 313.000 4.725.000 1.702.000
Sum gjeld og egenkapital 29.643.000 28.672.000 29.129.000 29.734.000 28.334.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.160.000 1.345.000 514.000 -3.126.000 -1.320.000
Likviditetsgrad 1 0.5 5.8 2.6 0.3 0.2
Likviditetsgrad 2 0.5 5.8 2.6 0.3 0.3
Soliditet 74.3 79.5 78.3 79.2 87.3
Resultatgrad -26.3 5.1 -26.6 -85.7 -7.2
Rentedekningsgrad -4.1 1 -5.1 -21.2 -2.0
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.3 0.1
Total kapitalrentabilitet -2.7 0.6 -2.6 -4.9 -0.6
Signatur
18.08.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
18.08.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex