Skogbrukets Servicesenter As
Juridisk navn:  Skogbrukets Servicesenter As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61148180
Honnevegen 60 Honnevegen 60 Fax: 61148199
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 896488562
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/3/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Utvikling:
Omsetning  
  
9.37%
Resultat  
  
83.87%
Egenkapital  
  
7.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.588.000 1.452.000 1.533.000 1.867.000 5.087.000
Resultat: 57.000 31.000 38.000 64.000 10.000
Egenkapital: 651.000 604.000 576.000 550.000 501.000
Regnskap for  Skogbrukets Servicesenter As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.588.000 1.452.000 1.533.000 1.867.000 5.087.000
Driftskostnader -1.537.000 -1.423.000 -1.496.000 -1.804.000 -5.079.000
Driftsresultat 50.000 29.000 37.000 63.000 8.000
Finansinntekter 7.000 1.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 0
Finans 7.000 1.000 0 0 3.000
Resultat før skatt 57.000 31.000 38.000 64.000 10.000
Skattekostnad -11.000 -2.000 -12.000 -15.000 -10.000
Årsresultat 46.000 28.000 26.000 49.000 1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 42.000 35.000 10.000 39.000 76.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.012.000 1.084.000 1.325.000 2.538.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.047.000 1.094.000 1.364.000 2.614.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 404.000 376.000 350.000 301.000
Sum egenkapital 651.000 604.000 576.000 550.000 501.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 560.000 442.000 517.000 814.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 1.046.000 1.093.000 1.364.000 2.613.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.588.000 1.452.000 1.533.000 1.867.000 5.087.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.588.000 1.452.000 1.533.000 1.867.000 5.087.000
Varekostnad -1.177.000 -1.079.000 -1.074.000 -1.410.000 -4.618.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -17.000 -17.000 -29.000 -37.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -343.000 -327.000 -393.000 -357.000 -416.000
Driftskostnader -1.537.000 -1.423.000 -1.496.000 -1.804.000 -5.079.000
Driftsresultat 50.000 29.000 37.000 63.000 8.000
Finansinntekter 7.000 1.000 2.000 4.000 3.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 -4.000 0
Finans 7.000 1.000 0 0 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 46.000 28.000 26.000 49.000 1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 42.000 35.000 10.000 39.000 76.000
Sum varige driftsmidler 42.000 35.000 10.000 39.000 76.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 42.000 35.000 10.000 39.000 76.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 377.000 389.000 455.000 655.000 734.000
Andre fordringer 160.000 0 41.000 46.000 96.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 631.000 623.000 587.000 624.000 1.707.000
Sum omløpsmidler 1.168.000 1.012.000 1.084.000 1.325.000 2.538.000
Sum eiendeler 1.210.000 1.047.000 1.094.000 1.364.000 2.614.000
Sum opptjent egenkapital 451.000 404.000 376.000 350.000 301.000
Sum egenkapital 651.000 604.000 576.000 550.000 501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 219.000 113.000 140.000 116.000 367.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 327.000 320.000 343.000 670.000 1.709.000
Betalbar skatt 11.000 2.000 12.000 15.000 10.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 7.000 23.000 13.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 15.000
Sum kortsiktig gjeld 560.000 442.000 517.000 814.000 2.112.000
Sum gjeld og egenkapital 1.211.000 1.046.000 1.093.000 1.364.000 2.613.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 608.000 570.000 567.000 511.000 426.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.3 2.1 1.6 1.2
Likviditetsgrad 2 2.1 2.3 2.1 1.6 1.3
Soliditet 53.8 57.7 52.7 40.3 19.2
Resultatgrad 3.1 2 2.4 3.4 0.2
Rentedekningsgrad 18.5 15.8
Gjeldsgrad 0.9 0.7 0.9 1.5 4.2
Total kapitalrentabilitet 4.7 2.9 3.6 4.9 0.4
Signatur
20.05.2014
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
20.05.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex