Skogen Restaurant As
Juridisk navn:  Skogen Restaurant As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Blostrupmoen Medical Equipment Postboks 113 Kolonivegen 43 Fax:
2071 Råholt 2072 Dal
Fylke: Kommune:
Viken Eidsvoll
Org.nr: 917973393
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/1/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Myrdahl Og Sveen AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.43%
Resultat  
  
87.61%
Egenkapital  
  
-586.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.435.000 1.486.000 75.000
Resultat: -176.000 -1.420.000 -14.000
Egenkapital: -146.000 30.000 16.000
Regnskap for  Skogen Restaurant As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.907.000 -90.000
Driftsresultat -173.000 -1.421.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Resultat før skatt -176.000 -1.420.000 -14.000
Skattekostnad 0 330.000 0
Årsresultat -176.000 -1.090.000 -14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 0
Sum omløpsmidler 179.000 1.871.000 125.000
Sum eiendeler 194.000 1.891.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 0 -14.000
Sum egenkapital -146.000 30.000 16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 341.000 1.861.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 1.891.000 125.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.435.000 1.486.000 75.000
Varekostnad -818.000 -902.000 -46.000
Lønninger -290.000 -1.475.000 0
Avskrivning -5.000 -5.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -495.000 -525.000 -44.000
Driftskostnader -1.608.000 -2.907.000 -90.000
Driftsresultat -173.000 -1.421.000 -14.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -4.000 0 0
Finans -4.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -176.000 -1.090.000 -14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 20.000 0
Sum varige driftsmidler 15.000 20.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 15.000 20.000 0
Varebeholdning 62.000 258.000 25.000
Kundefordringer 10.000 136.000 75.000
Andre fordringer 80.000 1.443.000 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 27.000 34.000 25.000
Sum omløpsmidler 179.000 1.871.000 125.000
Sum eiendeler 194.000 1.891.000 125.000
Sum opptjent egenkapital -176.000 0 -14.000
Sum egenkapital -146.000 30.000 16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 67.000 12.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 48.000 97.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 226.000 1.752.000 103.000
Sum kortsiktig gjeld 341.000 1.861.000 109.000
Sum gjeld og egenkapital 195.000 1.891.000 125.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -162.000 10.000 16.000
Likviditetsgrad 1 0.5 1 1.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.9 0.9
Soliditet -74.9 1.6 12.8
Resultatgrad -12.1 -95.6 -18.7
Rentedekningsgrad -43.3
Gjeldsgrad -2.3 6 6.8
Total kapitalrentabilitet -88.7 -75.1 -11.2
Signatur
29.06.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
29.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex