Skogshorn Rideleir AS
Juridisk navn:  Skogshorn Rideleir AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32060133
Tubbevegen 13 C/O Oddmund Storeskar Fax:
3550 Gol 3560 Hemsedal
Fylke: Kommune:
Viken Hemsedal
Org.nr: 985233616
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 45
Etableringsdato: 12/10/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Hallingdal Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.18%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
0.79%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.359.000 1.268.000 1.180.000 1.197.000 1.176.000
Resultat: 4.000 4.000 22.000 -122.000 8.000
Egenkapital: 508.000 504.000 500.000 478.000 599.000
Regnskap for  Skogshorn Rideleir AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.359.000 1.268.000 1.180.000 1.197.000 1.176.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.264.000 -1.159.000 -1.319.000 -1.171.000
Driftsresultat 3.000 4.000 21.000 -123.000 6.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 4.000 4.000 22.000 -122.000 8.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 4.000 22.000 -122.000 8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 392.000 376.000 397.000 413.000 446.000
Sum omløpsmidler 257.000 354.000 197.000 287.000 250.000
Sum eiendeler 649.000 730.000 594.000 700.000 696.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 404.000 400.000 378.000 499.000
Sum egenkapital 508.000 504.000 500.000 478.000 599.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 141.000 226.000 94.000 222.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 730.000 594.000 700.000 695.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.259.000 1.185.000 1.146.000 1.145.000 1.092.000
Andre inntekter 100.000 83.000 34.000 52.000 85.000
Driftsinntekter 1.359.000 1.268.000 1.180.000 1.197.000 1.176.000
Varekostnad -250.000 -228.000 -171.000 -170.000 -165.000
Lønninger -512.000 -486.000 -475.000 -529.000 -506.000
Avskrivning 0 0 0 -22.000 -24.000
Nedskrivning 0 0 0 -67.000 0
Andre driftskostnader -594.000 -550.000 -513.000 -531.000 -476.000
Driftskostnader -1.356.000 -1.264.000 -1.159.000 -1.319.000 -1.171.000
Driftsresultat 3.000 4.000 21.000 -123.000 6.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 0 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 4.000 4.000 22.000 -122.000 8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 392.000 376.000 397.000 413.000 446.000
Sum varige driftsmidler 392.000 376.000 397.000 413.000 446.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 392.000 376.000 397.000 413.000 446.000
Varebeholdning 50.000 60.000 38.000 33.000 41.000
Kundefordringer 6.000 121.000 15.000 83.000 6.000
Andre fordringer 52.000 37.000 25.000 30.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 149.000 136.000 119.000 141.000 162.000
Sum omløpsmidler 257.000 354.000 197.000 287.000 250.000
Sum eiendeler 649.000 730.000 594.000 700.000 696.000
Sum opptjent egenkapital 408.000 404.000 400.000 378.000 499.000
Sum egenkapital 508.000 504.000 500.000 478.000 599.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 23.000 2.000 2.000 7.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 36.000 66.000 107.000 73.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 35.000 167.000 26.000 112.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 141.000 226.000 94.000 222.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 649.000 730.000 594.000 700.000 695.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 116.000 128.000 103.000 65.000 154.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 2.1 1.3 2.6
Likviditetsgrad 2 1.5 1.3 1.7 1.1 2.2
Soliditet 78.3 6 84.2 68.3 86.2
Resultatgrad 0.2 0.3 1.8 -10.3 0.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.2 0.5 0.2
Total kapitalrentabilitet 0.6 0.5 3.7 -17.4 1.2
Signatur
09.02.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex