Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skole For Frisører As
Juridisk navn:  Skole For Frisører As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 109 Amfi Vågen Vågsgata 33 Fax:
4301 Sandnes 4306 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes 
Org.nr: 998792975
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/1/2012 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Forus Regnskapsservice A/S
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-9.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Egenkapital: 46.000 51.000 59.000 63.000 68.000
Regnskap for  Skole For Frisører As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Skattekostnad 0 1.000 1.000 0 5.000
Årsresultat -5.000 -7.000 -4.000 -6.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.000 17.000 16.000 16.000 15.000
Sum omløpsmidler 28.000 34.000 49.000 54.000 60.000
Sum eiendeler 46.000 51.000 65.000 70.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -49.000 -41.000 -37.000 -32.000
Sum egenkapital 46.000 51.000 59.000 63.000 68.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 51.000 66.000 70.000 75.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Driftskostnader -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Driftsresultat -6.000 -8.000 -5.000 -6.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -5.000 -7.000 -4.000 -6.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 18.000 17.000 16.000 16.000 15.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.000 17.000 16.000 16.000 15.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 34.000 49.000 54.000 60.000
Sum omløpsmidler 28.000 34.000 49.000 54.000 60.000
Sum eiendeler 46.000 51.000 65.000 70.000 75.000
Sum opptjent egenkapital -54.000 -49.000 -41.000 -37.000 -32.000
Sum egenkapital 46.000 51.000 59.000 63.000 68.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 7.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 7.000 7.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 46.000 51.000 66.000 70.000 75.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 34.000 42.000 47.000 53.000
Likviditetsgrad 1 7 7.7 8.6
Likviditetsgrad 2 0 0 7 7.8 8.6
Soliditet 1 1 89.4 90.0 90.7
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet - -15.7 -7.6 -8.6 -22.7
Signatur
24.09.2012
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex