Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skole Og Barnehageservice As
Juridisk navn:  Skole Og Barnehageservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37000330
C/O Cast Holding As Dalaneveien 73 Østre Gate 9 Fax:
4618 Kristiansand S 4836 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 914606748
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/2/2014
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Danielsen & Co AS
Regnskapsfører: Enge Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-75.58%
Resultat  
  
-448.81%
Egenkapital  
  
-139.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.287.000 9.366.000 7.835.000 7.276.000
Resultat: -461.000 -84.000 -759.000 446.000
Egenkapital: -792.000 -331.000 -248.000 256.000
Regnskap for  Skole Og Barnehageservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.287.000 9.366.000 7.835.000 7.276.000
Driftskostnader -2.642.000 -9.347.000 -8.596.000 -6.834.000
Driftsresultat -355.000 19.000 -761.000 441.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -108.000 -106.000 -1.000 0
Finans -106.000 -102.000 2.000 5.000
Resultat før skatt -461.000 -84.000 -759.000 446.000
Skattekostnad 0 0 65.000 -120.000
Årsresultat -461.000 -84.000 -694.000 326.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Sum eiendeler 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -361.000 -278.000 226.000
Sum egenkapital -792.000 -331.000 -248.000 256.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 1.100.000 1.764.000 1.502.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.285.000 9.362.000 7.831.000 7.270.000
Andre inntekter 3.000 4.000 4.000 6.000
Driftsinntekter 2.287.000 9.366.000 7.835.000 7.276.000
Varekostnad -2.462.000 -9.173.000 -8.417.000 -6.723.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -180.000 -174.000 -179.000 -111.000
Driftskostnader -2.642.000 -9.347.000 -8.596.000 -6.834.000
Driftsresultat -355.000 19.000 -761.000 441.000
Finansinntekter 2.000 4.000 3.000 5.000
Finanskostnader -108.000 -106.000 -1.000 0
Finans -106.000 -102.000 2.000 5.000
Konsernbidrag 0 0 190.000 0
Utbytte 0 0 0 -100.000
Årsresultat -461.000 -84.000 -694.000 326.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.132.000 694.000 284.000
Andre fordringer 7.000 0 140.000 37.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 2.000 2.000 156.000 415.000
Sum omløpsmidler 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Sum eiendeler 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Sum opptjent egenkapital -822.000 -361.000 -278.000 226.000
Sum egenkapital -792.000 -331.000 -248.000 256.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 189.000 784.000 1.500.000 337.000
Betalbar skatt 0 0 0 119.000
Skyldig offentlige avgifter 0 207.000 0 0
Utbytte 0 0 0 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 912.000 773.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.100.000 1.764.000 1.502.000 558.000
Sum gjeld og egenkapital 308.000 1.433.000 1.254.000 815.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -792.000 -331.000 -248.000 257.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.8 0.8 1.5
Likviditetsgrad 2 0.3 0.8 0.8 1.5
Soliditet -257.1 -23.1 -19.8 31.4
Resultatgrad -15.5 0.2 -9.7 6.1
Rentedekningsgrad -3.3 0.2
Gjeldsgrad -1.4 -5.3 -6.1 2.2
Total kapitalrentabilitet -114.6 1.6 -60.4 54.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
22.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex