Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skolemusikken I Siljan
Juridisk navn:  Skolemusikken I Siljan
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97744149
Høisetbakkane 30 Høisetbakkane 30 Fax:
3748 Siljan 3748 Siljan
Fylke: Kommune:
Telemark Siljan
Org.nr: 975446751
Aksjekapital: 439.000 NOK
Etableringsdato: 5/20/1952
Foretakstype: FLI
Revisor: Be O
Utvikling:
Omsetning  
  
492.86%
Resultat  
  
-10.34%
Egenkapital  
  
-22.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 83.000 14.000 12.000 24.000 268.000
Resultat: -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Egenkapital: 439.000 568.000 683.000 677.000 664.000
Regnskap for  Skolemusikken I Siljan
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 83.000 14.000 12.000 24.000 268.000
Driftskostnader -212.000 -129.000 -7.000 -10.000 -246.000
Driftsresultat -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Sum eiendeler 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 439.000 568.000 683.000 677.000 664.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 1.000 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 442.000 571.000 683.000 678.000 665.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.000 7.000 3.000 1.000 80.000
Andre inntekter 74.000 7.000 10.000 24.000 187.000
Driftsinntekter 83.000 14.000 12.000 24.000 268.000
Varekostnad -212.000 -129.000 -7.000 -10.000 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -246.000
Driftskostnader -212.000 -129.000 -7.000 -10.000 -246.000
Driftsresultat -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -128.000 -116.000 6.000 14.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Sum omløpsmidler 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Sum eiendeler 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 439.000 568.000 683.000 677.000 664.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 0 1.000 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 0 1.000 1.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 442.000 571.000 683.000 678.000 665.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 442.000 570.000 683.000 679.000 665.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 99.3 99.5 1 99.9 99.8
Resultatgrad -154.2 -828.6 5 58.3 8.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -20.3 0.9 2.1 3.3
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex