Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skorovas S-Lag Sa
Juridisk navn:  Skorovas S-Lag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74334783
Myra 2 Myra 2 Fax: 74334730
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 947534777
Aksjekapital: 28.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/1952 1
Foretakstype: SA
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.27%
Resultat  
  
529.41%
Egenkapital  
  
38.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.102.000 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000
Resultat: 107.000 17.000 215.000 -81.000 55.000
Egenkapital: 380.000 274.000 258.000 42.000 123.000
Regnskap for  Skorovas S-Lag Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.102.000 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000
Driftskostnader -2.988.000 -3.100.000 -3.076.000 -3.495.000 -3.513.000
Driftsresultat 114.000 42.000 241.000 -47.000 66.000
Finansinntekter 9.000 3.000 3.000 3.000 8.000
Finanskostnader -15.000 -27.000 -29.000 -37.000 -19.000
Finans -6.000 -24.000 -26.000 -34.000 -11.000
Resultat før skatt 107.000 17.000 215.000 -81.000 55.000
Skattekostnad -1.000 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 17.000 215.000 -81.000 55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 165.000 169.000 173.000 178.000 182.000
Sum omløpsmidler 944.000 1.170.000 908.000 885.000 992.000
Sum eiendeler 1.109.000 1.339.000 1.081.000 1.063.000 1.174.000
Sum opptjent egenkapital 353.000 246.000 229.000 14.000 96.000
Sum egenkapital 380.000 274.000 258.000 42.000 123.000
Sum langsiktig gjeld 477.000 609.000 566.000 703.000 661.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 456.000 257.000 318.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 1.339.000 1.080.000 1.063.000 1.175.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.696.000 2.873.000 3.029.000 3.249.000 3.303.000
Andre inntekter 406.000 269.000 289.000 199.000 277.000
Driftsinntekter 3.102.000 3.142.000 3.318.000 3.448.000 3.579.000
Varekostnad -2.184.000 -2.375.000 -2.424.000 -2.682.000 -2.710.000
Lønninger -497.000 -457.000 -377.000 -540.000 -559.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -303.000 -264.000 -271.000 -269.000 -240.000
Driftskostnader -2.988.000 -3.100.000 -3.076.000 -3.495.000 -3.513.000
Driftsresultat 114.000 42.000 241.000 -47.000 66.000
Finansinntekter 9.000 3.000 3.000 3.000 8.000
Finanskostnader -15.000 -27.000 -29.000 -37.000 -19.000
Finans -6.000 -24.000 -26.000 -34.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 107.000 17.000 215.000 -81.000 55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 3.000 6.000 9.000 12.000
Driftsløsøre 4.000 5.000 6.000 7.000 9.000
Sum varige driftsmidler 4.000 8.000 12.000 16.000 21.000
Sum finansielle anleggsmidler 161.000 161.000 161.000 161.000 161.000
Sum anleggsmidler 165.000 169.000 173.000 178.000 182.000
Varebeholdning 470.000 456.000 433.000 442.000 538.000
Kundefordringer 25.000 94.000 41.000 21.000 19.000
Andre fordringer 39.000 247.000 11.000 10.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 411.000 374.000 423.000 412.000 434.000
Sum omløpsmidler 944.000 1.170.000 908.000 885.000 992.000
Sum eiendeler 1.109.000 1.339.000 1.081.000 1.063.000 1.174.000
Sum opptjent egenkapital 353.000 246.000 229.000 14.000 96.000
Sum egenkapital 380.000 274.000 258.000 42.000 123.000
Sum avsetninger til forpliktelser 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 477.000 609.000 566.000 703.000 661.000
Leverandørgjeld 157.000 141.000 182.000 225.000 255.000
Betalbar skatt 1.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 34.000 49.000 17.000 15.000 54.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 61.000 266.000 58.000 79.000 81.000
Sum kortsiktig gjeld 252.000 456.000 257.000 318.000 391.000
Sum gjeld og egenkapital 1.110.000 1.339.000 1.080.000 1.063.000 1.175.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 692.000 714.000 651.000 567.000 601.000
Likviditetsgrad 1 3.7 2.6 3.5 2.8 2.5
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.8 1.4 1.2
Soliditet 34.3 20.5 23.9 4 10.5
Resultatgrad 3.7 1.3 7.3 -1.4 1.8
Rentedekningsgrad 7.6 1.6 8.3 -1.3 3.9
Gjeldsgrad 1.9 3.9 3.2 24.3 8.6
Total kapitalrentabilitet 11.1 3.4 22.6 -4.1 6.3
Signatur
31.07.2020
DAGLIG LEDER, STYRETS LEDER OG NESTLEDER, TO I FELLESSKAP.
Prokurister
31.07.2020
PROKURA
HAUGEN INGER LISE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex