Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skorovasfondet For Nefelinarbeidernes Utdannelse
Juridisk navn:  Skorovasfondet For Nefelinarbeidernes Utdannelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78482880
Postboks 1615 C/O Sibelco Nordic As Avd. Stjernøy Fax: 78482801
9509 Alta 9531 Kvalfjord
Fylke: Kommune:
Finnmark Alta
Org.nr: 977159164
Aksjekapital: 428 NOK
Etableringsdato: 11/28/1990
Foretakstype: STI
Revisor: Enter Revisjon Finnmark As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 1.000 0
Egenkapital: 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Regnskap for  Skorovasfondet For Nefelinarbeidernes Utdannelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 6.000
Resultat før skatt 0 0 0 1.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 1.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum eiendeler 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 480.000 480.000 -18.000 -9.000
Sum egenkapital 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 481.000 480.000 480.000 479.000 478.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftskostnader 0 0 0 0 -6.000
Driftsresultat 0 0 0 0 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 6.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 6.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 1.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum omløpsmidler 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum eiendeler 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum opptjent egenkapital 481.000 480.000 480.000 -18.000 -9.000
Sum egenkapital 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum gjeld og egenkapital 481.000 480.000 480.000 479.000 478.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 481.000 480.000 480.000 480.000 478.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.0 0.0
Soliditet 1 1 1 100.0 100.0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0.2 0.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex