Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skorovaskraft AS
Juridisk navn:  Skorovaskraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74334808
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 952629808
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-15.32%
Resultat  
  
-11.76%
Egenkapital  
  
8.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 94.000 111.000 83.000 78.000 75.000
Resultat: 30.000 34.000 -9.000 -3.000 -9.000
Egenkapital: 287.000 264.000 59.000 66.000 84.000
Regnskap for  Skorovaskraft AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 94.000 111.000 83.000 78.000 75.000
Driftskostnader -63.000 -62.000 -74.000 -61.000 -63.000
Driftsresultat 30.000 50.000 8.000 17.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -16.000 -17.000 -19.000 -21.000
Finans 0 -16.000 -17.000 -19.000 -21.000
Resultat før skatt 30.000 34.000 -9.000 -3.000 -9.000
Skattekostnad 1.000 -15.000 3.000 1.000 0
Årsresultat 32.000 19.000 -6.000 -1.000 -9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 257.000 271.000 285.000 299.000 313.000
Sum omløpsmidler 92.000 42.000 89.000 195.000 199.000
Sum eiendeler 349.000 313.000 374.000 494.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -21.000 -41.000 -34.000 -16.000
Sum egenkapital 287.000 264.000 59.000 66.000 84.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 303.000 340.000 360.000
Sum kortsiktig gjeld 41.000 29.000 12.000 88.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 313.000 374.000 494.000 512.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 94.000 111.000 83.000 78.000 75.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 94.000 111.000 83.000 78.000 75.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -49.000 -48.000 -60.000 -47.000 -49.000
Driftskostnader -63.000 -62.000 -74.000 -61.000 -63.000
Driftsresultat 30.000 50.000 8.000 17.000 12.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 -16.000 -17.000 -19.000 -21.000
Finans 0 -16.000 -17.000 -19.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 32.000 19.000 -6.000 -1.000 -9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 257.000 271.000 285.000 299.000 313.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 257.000 271.000 285.000 299.000 313.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 257.000 271.000 285.000 299.000 313.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 17.000 17.000 13.000
Andre fordringer 0 0 0 6.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 92.000 42.000 72.000 172.000 186.000
Sum omløpsmidler 92.000 42.000 89.000 195.000 199.000
Sum eiendeler 349.000 313.000 374.000 494.000 512.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -21.000 -41.000 -34.000 -16.000
Sum egenkapital 287.000 264.000 59.000 66.000 84.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 20.000 13.000 15.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 20.000 303.000 340.000 360.000
Leverandørgjeld 17.000 0 2.000 70.000 56.000
Betalbar skatt 7.000 8.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 17.000 21.000 10.000 13.000 12.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 6.000 0
Sum kortsiktig gjeld 41.000 29.000 12.000 88.000 68.000
Sum gjeld og egenkapital 348.000 313.000 374.000 494.000 512.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 51.000 13.000 77.000 107.000 131.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.4 7.4 2.2 2.9
Likviditetsgrad 2 2.2 1.4 7.4 2.2 3.0
Soliditet 82.5 84.3 15.8 13.4 16.4
Resultatgrad 31.9 4 9.6 21.8 16.0
Rentedekningsgrad 3.1 0.5 0.9 0.6
Gjeldsgrad 0.2 0.2 5.3 6.5 5.1
Total kapitalrentabilitet 8.6 1 2.1 3.4 2.3
Signatur
20.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.10.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex