Skorovaskraft AS
Juridisk navn:  Skorovaskraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74334808
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 952629808
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 7/2/1989 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Myrvold Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.73%
Resultat  
  
477.78%
Egenkapital  
  
347.46%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 111.000 83.000 78.000 75.000 105.000
Resultat: 34.000 -9.000 -3.000 -9.000 20.000
Egenkapital: 264.000 59.000 66.000 84.000 92.000
Regnskap for  Skorovaskraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 111.000 83.000 78.000 75.000 105.000
Driftskostnader -62.000 -74.000 -61.000 -63.000 -62.000
Driftsresultat 50.000 8.000 17.000 12.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -17.000 -19.000 -21.000 -23.000
Finans -16.000 -17.000 -19.000 -21.000 -23.000
Resultat før skatt 34.000 -9.000 -3.000 -9.000 20.000
Skattekostnad -15.000 3.000 1.000 0 0
Årsresultat 19.000 -6.000 -1.000 -9.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 271.000 285.000 299.000 313.000 327.000
Sum omløpsmidler 42.000 89.000 195.000 199.000 237.000
Sum eiendeler 313.000 374.000 494.000 512.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -41.000 -34.000 -16.000 -8.000
Sum egenkapital 264.000 59.000 66.000 84.000 92.000
Sum langsiktig gjeld 20.000 303.000 340.000 360.000 395.000
Sum kortsiktig gjeld 29.000 12.000 88.000 68.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 374.000 494.000 512.000 564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 111.000 83.000 78.000 75.000 105.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 111.000 83.000 78.000 75.000 105.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -14.000 -14.000 -14.000 -14.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -48.000 -60.000 -47.000 -49.000 -48.000
Driftskostnader -62.000 -74.000 -61.000 -63.000 -62.000
Driftsresultat 50.000 8.000 17.000 12.000 43.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -16.000 -17.000 -19.000 -21.000 -23.000
Finans -16.000 -17.000 -19.000 -21.000 -23.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 19.000 -6.000 -1.000 -9.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 271.000 285.000 299.000 313.000 327.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 271.000 285.000 299.000 313.000 327.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 271.000 285.000 299.000 313.000 327.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 17.000 17.000 13.000 23.000
Andre fordringer 0 0 6.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 42.000 72.000 172.000 186.000 214.000
Sum omløpsmidler 42.000 89.000 195.000 199.000 237.000
Sum eiendeler 313.000 374.000 494.000 512.000 564.000
Sum opptjent egenkapital -21.000 -41.000 -34.000 -16.000 -8.000
Sum egenkapital 264.000 59.000 66.000 84.000 92.000
Sum avsetninger til forpliktelser 20.000 13.000 15.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 20.000 303.000 340.000 360.000 395.000
Leverandørgjeld 0 2.000 70.000 56.000 58.000
Betalbar skatt 8.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 21.000 10.000 13.000 12.000 19.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 6.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 29.000 12.000 88.000 68.000 77.000
Sum gjeld og egenkapital 313.000 374.000 494.000 512.000 564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 13.000 77.000 107.000 131.000 160.000
Likviditetsgrad 1 1.4 7.4 2.2 2.9 3.1
Likviditetsgrad 2 1.4 7.4 2.2 3.0 3.1
Soliditet 84.3 15.8 13.4 16.4 16.3
Resultatgrad 4 9.6 21.8 16.0 41.0
Rentedekningsgrad 3.1 0.5 0.9 0.6 1.9
Gjeldsgrad 0.2 5.3 6.5 5.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 1 2.1 3.4 2.3 7.6
Signatur
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.04.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex