Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skorovasmat AS
Juridisk navn:  Skorovasmat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41313511
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 985968233
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 7/31/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.03%
Resultat  
  
-445%
Egenkapital  
  
-9.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 775.000 923.000 895.000 1.068.000 888.000
Resultat: -69.000 20.000 10.000 17.000 29.000
Egenkapital: 487.000 541.000 527.000 521.000 509.000
Regnskap for  Skorovasmat AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 775.000 923.000 895.000 1.068.000 888.000
Driftskostnader -836.000 -887.000 -874.000 -1.046.000 -860.000
Driftsresultat -61.000 36.000 22.000 22.000 28.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -13.000 -6.000 -1.000
Finans -8.000 -16.000 -12.000 -6.000 0
Resultat før skatt -69.000 20.000 10.000 17.000 29.000
Skattekostnad 15.000 -6.000 -3.000 -5.000 -11.000
Årsresultat -54.000 14.000 7.000 11.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 252.000 280.000 344.000 394.000 143.000
Sum omløpsmidler 401.000 487.000 485.000 441.000 407.000
Sum eiendeler 653.000 767.000 829.000 835.000 550.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 438.000 424.000 417.000 406.000
Sum egenkapital 487.000 541.000 527.000 521.000 509.000
Sum langsiktig gjeld 117.000 170.000 222.000 271.000 0
Sum kortsiktig gjeld 50.000 57.000 80.000 43.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 654.000 768.000 829.000 834.000 549.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 775.000 923.000 895.000 1.058.000 876.000
Andre inntekter 0 0 0 10.000 12.000
Driftsinntekter 775.000 923.000 895.000 1.068.000 888.000
Varekostnad -316.000 -395.000 -415.000 -473.000 -377.000
Lønninger -176.000 -95.000 -77.000 -197.000 -111.000
Avskrivning -44.000 -47.000 -47.000 -22.000 -27.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -350.000 -335.000 -354.000 -345.000
Driftskostnader -836.000 -887.000 -874.000 -1.046.000 -860.000
Driftsresultat -61.000 36.000 22.000 22.000 28.000
Finansinntekter 3.000 1.000 1.000 0 1.000
Finanskostnader -11.000 -17.000 -13.000 -6.000 -1.000
Finans -8.000 -16.000 -12.000 -6.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -54.000 14.000 7.000 11.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 22.000 7.000 14.000 17.000 22.000
Fast eiendom 35.000 39.000 42.000 45.000 49.000
Maskiner anlegg 3.000 5.000 7.000 9.000 10.000
Driftsløsøre 192.000 230.000 271.000 313.000 53.000
Sum varige driftsmidler 230.000 273.000 320.000 367.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 10.000 10.000 9.000
Sum anleggsmidler 252.000 280.000 344.000 394.000 143.000
Varebeholdning 346.000 380.000 351.000 307.000 327.000
Kundefordringer 0 0 4.000 31.000 24.000
Andre fordringer 4.000 40.000 14.000 4.000 14.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 51.000 68.000 116.000 98.000 42.000
Sum omløpsmidler 401.000 487.000 485.000 441.000 407.000
Sum eiendeler 653.000 767.000 829.000 835.000 550.000
Sum opptjent egenkapital 384.000 438.000 424.000 417.000 406.000
Sum egenkapital 487.000 541.000 527.000 521.000 509.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.000 170.000 222.000 271.000 0
Leverandørgjeld 50.000 15.000 27.000 35.000 8.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -33.000 28.000 7.000 -37.000 7.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 33.000 13.000 46.000 45.000 26.000
Sum kortsiktig gjeld 50.000 57.000 80.000 43.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 654.000 768.000 829.000 834.000 549.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 351.000 430.000 405.000 398.000 367.000
Likviditetsgrad 1 8 8.5 6.1 10. 10.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.9 1.7 3.1 2.1
Soliditet 74.5 70.4 63.6 62.4 92.7
Resultatgrad -7.9 3.9 2.5 2.1 3.2
Rentedekningsgrad -5.5 2.1 1.7 3.7 29.0
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.6 0.6 0.1
Total kapitalrentabilitet -8.9 4.8 2.8 2.6 5.3
Signatur
14.03.2008
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex