Skorovasmat AS
Juridisk navn:  Skorovasmat AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41313511
Fax:
7893 Skorovatn 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 985968233
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/31/2003
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
3.13%
Resultat  
  
100%
Egenkapital  
  
2.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 923.000 895.000 1.068.000 888.000 915.000
Resultat: 20.000 10.000 17.000 29.000 62.000
Egenkapital: 541.000 527.000 521.000 509.000 491.000
Regnskap for  Skorovasmat AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 923.000 895.000 1.068.000 888.000 915.000
Driftskostnader -887.000 -874.000 -1.046.000 -860.000 -852.000
Driftsresultat 36.000 22.000 22.000 28.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -13.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans -16.000 -12.000 -6.000 0 -1.000
Resultat før skatt 20.000 10.000 17.000 29.000 62.000
Skattekostnad -6.000 -3.000 -5.000 -11.000 -17.000
Årsresultat 14.000 7.000 11.000 18.000 45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 280.000 344.000 394.000 143.000 180.000
Sum omløpsmidler 487.000 485.000 441.000 407.000 410.000
Sum eiendeler 767.000 829.000 835.000 550.000 590.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 424.000 417.000 406.000 388.000
Sum egenkapital 541.000 527.000 521.000 509.000 491.000
Sum langsiktig gjeld 170.000 222.000 271.000 0 16.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 80.000 43.000 40.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 829.000 834.000 549.000 590.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 923.000 895.000 1.058.000 876.000 915.000
Andre inntekter 0 0 10.000 12.000 0
Driftsinntekter 923.000 895.000 1.068.000 888.000 915.000
Varekostnad -395.000 -415.000 -473.000 -377.000 -364.000
Lønninger -95.000 -77.000 -197.000 -111.000 -144.000
Avskrivning -47.000 -47.000 -22.000 -27.000 -37.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -335.000 -354.000 -345.000 -307.000
Driftskostnader -887.000 -874.000 -1.046.000 -860.000 -852.000
Driftsresultat 36.000 22.000 22.000 28.000 63.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 1.000 1.000
Finanskostnader -17.000 -13.000 -6.000 -1.000 -2.000
Finans -16.000 -12.000 -6.000 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 14.000 7.000 11.000 18.000 45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 7.000 14.000 17.000 22.000 33.000
Fast eiendom 39.000 42.000 45.000 49.000 52.000
Maskiner anlegg 5.000 7.000 9.000 10.000 12.000
Driftsløsøre 230.000 271.000 313.000 53.000 75.000
Sum varige driftsmidler 273.000 320.000 367.000 112.000 139.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 10.000 9.000 9.000
Sum anleggsmidler 280.000 344.000 394.000 143.000 180.000
Varebeholdning 380.000 351.000 307.000 327.000 292.000
Kundefordringer 0 4.000 31.000 24.000 9.000
Andre fordringer 40.000 14.000 4.000 14.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 68.000 116.000 98.000 42.000 97.000
Sum omløpsmidler 487.000 485.000 441.000 407.000 410.000
Sum eiendeler 767.000 829.000 835.000 550.000 590.000
Sum opptjent egenkapital 438.000 424.000 417.000 406.000 388.000
Sum egenkapital 541.000 527.000 521.000 509.000 491.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 170.000 222.000 271.000 0 16.000
Leverandørgjeld 15.000 27.000 35.000 8.000 1.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 28.000 7.000 -37.000 7.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 13.000 46.000 45.000 26.000 72.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 80.000 43.000 40.000 83.000
Sum gjeld og egenkapital 768.000 829.000 834.000 549.000 590.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 430.000 405.000 398.000 367.000 327.000
Likviditetsgrad 1 8.5 6.1 10. 10.2 4.9
Likviditetsgrad 2 1.9 1.7 3.1 2.1 1.5
Soliditet 70.4 63.6 62.4 92.7 83.2
Resultatgrad 3.9 2.5 2.1 3.2 6.9
Rentedekningsgrad 2.1 1.7 3.7 29.0 32.0
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.6 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 4.8 2.8 2.6 5.3 10.8
Signatur
14.03.2008
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex