Skorovass Eiendom AS
Juridisk navn:  Skorovass Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48189250
Tangenvegen 7F Fax: 74078637
7653 Verdal 7893 Skorovatn
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 955534816
Aksjekapital: -30.000 NOK
Etableringsdato: 1/1/1990 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
86.53%
Resultat  
  
-35.71%
Egenkapital  
  
-55.51%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 360.000 193.000 269.000 301.000 526.000
Resultat: 18.000 28.000 49.000 16.000 -382.000
Egenkapital: 105.000 236.000 253.000 217.000 206.000
Regnskap for  Skorovass Eiendom AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 360.000 193.000 269.000 301.000 526.000
Driftskostnader -342.000 -166.000 -220.000 -284.000 -911.000
Driftsresultat 18.000 27.000 48.000 16.000 -386.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 0 5.000
Resultat før skatt 18.000 28.000 49.000 16.000 -382.000
Skattekostnad -15.000 0 0 -6.000 103.000
Årsresultat 3.000 28.000 49.000 10.000 -278.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.000 71.000 73.000 76.000 83.000
Sum omløpsmidler 158.000 222.000 198.000 143.000 174.000
Sum eiendeler 162.000 293.000 271.000 219.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 355.000 372.000 98.000 87.000
Sum egenkapital 105.000 236.000 253.000 217.000 206.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 57.000 57.000 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 293.000 253.000 219.000 257.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 170.000 140.000 174.000 106.000 126.000
Andre inntekter 189.000 54.000 95.000 195.000 400.000
Driftsinntekter 360.000 193.000 269.000 301.000 526.000
Varekostnad 0 0 0 -8.000 -8.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -2.000 -2.000 -1.000 -1.000 -1.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -340.000 -164.000 -219.000 -275.000 -902.000
Driftskostnader -342.000 -166.000 -220.000 -284.000 -911.000
Driftsresultat 18.000 27.000 48.000 16.000 -386.000
Finansinntekter 0 0 0 0 9.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -4.000
Finans 0 0 0 0 5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -45.000 -45.000 0 0 0
Årsresultat 3.000 28.000 49.000 10.000 -278.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 4.000 19.000 19.000 19.000 25.000
Fast eiendom 0 52.000 54.000 57.000 58.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 52.000 54.000 57.000 58.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.000 71.000 73.000 76.000 83.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 1.000 0 1.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 158.000 220.000 198.000 142.000 158.000
Sum omløpsmidler 158.000 222.000 198.000 143.000 174.000
Sum eiendeler 162.000 293.000 271.000 219.000 257.000
Sum opptjent egenkapital 313.000 355.000 372.000 98.000 87.000
Sum egenkapital 105.000 236.000 253.000 217.000 206.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Leverandørgjeld 0 0 0 2.000 1.000
Betalbar skatt 12.000 12.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -45.000 -45.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 57.000 57.000 0 2.000 1.000
Sum gjeld og egenkapital 162.000 293.000 253.000 219.000 257.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 101.000 165.000 198.000 141.000 173.000
Likviditetsgrad 1 2.8 3.9 71.5 174.0
Likviditetsgrad 2 2.8 3.9 0 71.6 174.1
Soliditet 64.8 80.5 1 99.1 80.2
Resultatgrad 5 1 17.8 5.3 -73.4
Rentedekningsgrad -94.3
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0 0.0 0.2
Total kapitalrentabilitet 11.1 9.2 1 7.3 -146.7
Signatur
05.12.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
05.12.2011
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex