Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Skråvik AS
Juridisk navn:  Skråvik AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22277108
Bekkeveien 9 Bekkeveien 9 Fax: 23053701
0667 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 980465381
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/18/1999
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bente Wermåker Regnskapsservice
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
20%
Egenkapital  
  
-28.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 36.000
Resultat: -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Egenkapital: 10.000 14.000 19.000 24.000 33.000
Regnskap for  Skråvik AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 36.000
Driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 -14.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.000 26.000 31.000 36.000 50.000
Sum eiendeler 22.000 26.000 31.000 36.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -86.000 -81.000 -76.000 -67.000
Sum egenkapital 10.000 14.000 19.000 24.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 26.000 31.000 36.000 51.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 36.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 36.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 -14.000
Driftskostnader -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 -14.000
Driftsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -4.000 -5.000 -5.000 -8.000 23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 1.000 2.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.000 26.000 30.000 34.000 50.000
Sum omløpsmidler 22.000 26.000 31.000 36.000 50.000
Sum eiendeler 22.000 26.000 31.000 36.000 50.000
Sum opptjent egenkapital -90.000 -86.000 -81.000 -76.000 -67.000
Sum egenkapital 10.000 14.000 19.000 24.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 6.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 12.000 12.000 12.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 22.000 26.000 31.000 36.000 51.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.000 14.000 19.000 24.000 32.000
Likviditetsgrad 1 1.8 2.2 2.6 3 2.8
Likviditetsgrad 2 1.8 2.2 2.6 3 2.8
Soliditet 45.5 53.8 61.3 66.7 64.7
Resultatgrad 63.9
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 0.9 0.6 0.5 0.5
Total kapitalrentabilitet -18.2 -19.2 -16.1 -22.2 45.1
Signatur
12.11.2013
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER
FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex