Skrovnesfisk AS
Juridisk navn:  Skrovnesfisk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 78985923
J E Abrahamsens Veg 29 J E Abrahamsens Veg 29 Fax: 78985960
9990 Båtsfjord 9990 Båtsfjord
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Båtsfjord
Org.nr: 986212922
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/3/2003
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
16.37%
Resultat  
  
1116.67%
Egenkapital  
  
35.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.573.000 2.211.000 1.797.000 1.231.000 1.652.000
Resultat: 488.000 -48.000 555.000 -170.000 116.000
Egenkapital: 1.499.000 1.106.000 1.129.000 700.000 808.000
Regnskap for  Skrovnesfisk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.573.000 2.211.000 1.797.000 1.231.000 1.652.000
Driftskostnader -1.962.000 -2.126.000 -1.182.000 -1.336.000 -1.448.000
Driftsresultat 612.000 85.000 616.000 -104.000 205.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -133.000 -61.000 -65.000 -89.000
Finans -124.000 -133.000 -61.000 -65.000 -89.000
Resultat før skatt 488.000 -48.000 555.000 -170.000 116.000
Skattekostnad -95.000 24.000 -125.000 62.000 -31.000
Årsresultat 393.000 -23.000 430.000 -108.000 85.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.189.000 5.270.000 2.740.000 2.860.000 2.980.000
Sum omløpsmidler 1.114.000 302.000 335.000 161.000 231.000
Sum eiendeler 6.303.000 5.572.000 3.075.000 3.021.000 3.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.399.000 1.006.000 1.029.000 600.000 708.000
Sum egenkapital 1.499.000 1.106.000 1.129.000 700.000 808.000
Sum langsiktig gjeld 4.544.000 4.272.000 1.703.000 1.831.000 2.093.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 194.000 244.000 491.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 6.303.000 5.572.000 3.076.000 3.022.000 3.211.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.573.000 2.211.000 1.797.000 1.211.000 1.599.000
Andre inntekter 0 0 0 20.000 53.000
Driftsinntekter 2.573.000 2.211.000 1.797.000 1.231.000 1.652.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -807.000 -858.000 -472.000 -656.000 -633.000
Avskrivning -172.000 -170.000 -120.000 -120.000 -123.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -983.000 -1.098.000 -590.000 -560.000 -692.000
Driftskostnader -1.962.000 -2.126.000 -1.182.000 -1.336.000 -1.448.000
Driftsresultat 612.000 85.000 616.000 -104.000 205.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -124.000 -133.000 -61.000 -65.000 -89.000
Finans -124.000 -133.000 -61.000 -65.000 -89.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 393.000 -23.000 430.000 -108.000 85.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.450.000 2.450.000 250.000 250.000 250.000
Fast eiendom 89.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 51.000 62.000 73.000 85.000 96.000
Sum varige driftsmidler 2.739.000 2.820.000 2.490.000 2.610.000 2.730.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.189.000 5.270.000 2.740.000 2.860.000 2.980.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 2.000 0 0 0
Andre fordringer 604.000 39.000 72.000 20.000 32.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 493.000 261.000 263.000 141.000 199.000
Sum omløpsmidler 1.114.000 302.000 335.000 161.000 231.000
Sum eiendeler 6.303.000 5.572.000 3.075.000 3.021.000 3.211.000
Sum opptjent egenkapital 1.399.000 1.006.000 1.029.000 600.000 708.000
Sum egenkapital 1.499.000 1.106.000 1.129.000 700.000 808.000
Sum avsetninger til forpliktelser 377.000 300.000 325.000 199.000 261.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 4.544.000 4.272.000 1.703.000 1.831.000 2.093.000
Leverandørgjeld 35.000 71.000 25.000 147.000 77.000
Betalbar skatt 18.000 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 197.000 101.000 216.000 203.000 196.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 10.000 21.000 3.000 141.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 260.000 194.000 244.000 491.000 310.000
Sum gjeld og egenkapital 6.303.000 5.572.000 3.076.000 3.022.000 3.211.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 854.000 108.000 91.000 -330.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 4.3 1.6 1.4 0.3 0.7
Likviditetsgrad 2 4.3 1.6 1.4 0.4 0.8
Soliditet 23.8 19.8 36.7 23.2 25.2
Resultatgrad 23.8 3.8 34.3 -8.4 12.4
Rentedekningsgrad 4.9 0.6 10.1 -1.6 2.3
Gjeldsgrad 3.2 4 1.7 3.3 3.0
Total kapitalrentabilitet 9.7 1.5 2 -3.4 6.4
Signatur
18.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
18.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex