Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slag As
Juridisk navn:  Slag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Joy Zone As Fjordalléen 18 Fjordalléen 18 Fax:
0250 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 919765011
Aksjekapital: 250.000 NOK
Etableringsdato: 9/3/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Acs Finans As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 127.000
Resultat: -679.000
Egenkapital: -525.000
Regnskap for  Slag As
Resultat 2018
Driftsinntekter 127.000
Driftskostnader -806.000
Driftsresultat -679.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -679.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -679.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 502.000
Sum omløpsmidler 83.000
Sum eiendeler 585.000
Sum opptjent egenkapital -775.000
Sum egenkapital -525.000
Sum langsiktig gjeld 1.005.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 127.000
Driftsinntekter 127.000
Varekostnad 0
Lønninger -358.000
Avskrivning -251.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -197.000
Driftskostnader -806.000
Driftsresultat -679.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -679.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 502.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 502.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 50.000
Andre fordringer 2.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 31.000
Sum omløpsmidler 83.000
Sum eiendeler 585.000
Sum opptjent egenkapital -775.000
Sum egenkapital -525.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 29.000
Sum langsiktig gjeld 1.005.000
Leverandørgjeld 2.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 44.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 29.000
Sum kortsiktig gjeld 104.000
Sum gjeld og egenkapital 584.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -21.000
Likviditetsgrad 1 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8
Soliditet -89.9
Resultatgrad -534.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.1
Total kapitalrentabilitet -116.3
Signatur
23.10.2017
STYRET I FELLESSKAP. STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG. STYRETS LEDER OG
ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.10.2017
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex