Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slag Bygg Limited
Juridisk navn:  Slag Bygg Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93035285
Schweigaards Gate 58 A Schweigaards Gate 58 A Fax:
0656 Oslo 656 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 996707792
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/24/2011
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2011
Omsetning: 3.066.000
Resultat: 20.000
Egenkapital: 14.000
Regnskap for  Slag Bygg Limited
Resultat 2011
Driftsinntekter 3.066.000
Driftskostnader -3.043.000
Driftsresultat 22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Resultat før skatt 20.000
Skattekostnad -6.000
Årsresultat 14.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 27.000
Sum omløpsmidler 1.538.000
Sum eiendeler 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 14.000
Sum egenkapital 14.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.565.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.066.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.066.000
Varekostnad -2.017.000
Lønninger -736.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -200.000
Driftskostnader -3.043.000
Driftsresultat 22.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -3.000
Finans -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 14.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 27.000
Sum anleggsmidler 27.000
Varebeholdning 23.000
Kundefordringer 1.197.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 318.000
Sum omløpsmidler 1.538.000
Sum eiendeler 1.565.000
Sum opptjent egenkapital 14.000
Sum egenkapital 14.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 778.000
Betalbar skatt 6.000
Skyldig offentlige avgifter 405.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 362.000
Sum kortsiktig gjeld 1.551.000
Sum gjeld og egenkapital 1.565.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -13.000
Likviditetsgrad 1 1.0
Likviditetsgrad 2 1.0
Soliditet 0.9
Resultatgrad 0.7
Rentedekningsgrad 7.3
Gjeldsgrad 110.8
Total kapitalrentabilitet 1.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2011
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex