Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Bil As
Juridisk navn:  Slagen Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Basbergveien 72 Basbergveien 72 Fax:
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold Tønsberg
Org.nr: 919795956
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
493.11%
Resultat  
  
387.5%
Egenkapital  
  
65.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.809.000 305.000
Resultat: 117.000 24.000
Egenkapital: 73.000 44.000
Regnskap for  Slagen Bil As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.809.000 305.000
Driftskostnader -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Resultat før skatt 117.000 24.000
Skattekostnad -28.000 -5.000
Årsresultat 89.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 289.000 261.000
Sum eiendeler 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 14.000
Sum egenkapital 73.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.809.000 305.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.809.000 305.000
Varekostnad -1.660.000 -278.000
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -30.000 -1.000
Driftskostnader -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -2.000 -3.000
Finans -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte -60.000 0
Årsresultat 89.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 139.000 254.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 144.000 0
Sum omløpsmidler 289.000 261.000
Sum eiendeler 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 43.000 14.000
Sum egenkapital 73.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 1.000 6.000
Betalbar skatt 28.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 126.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 289.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 73.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.7 0
Soliditet 25.3 16.9
Resultatgrad 6.6 8.9
Rentedekningsgrad 59.5 9
Gjeldsgrad 3 4.9
Total kapitalrentabilitet 41.2 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex