Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Slagen Bil As
Juridisk navn:  Slagen Bil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Basbergveien 72 Basbergveien 72 Fax:
3114 Tønsberg 3114 Tønsberg
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tønsberg
Org.nr: 919795956
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 10/10/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
150.47%
Resultat  
  
207.69%
Egenkapital  
  
49.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 4.531.000 1.809.000 305.000
Resultat: 360.000 117.000 24.000
Egenkapital: 109.000 73.000 44.000
Regnskap for  Slagen Bil As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 4.531.000 1.809.000 305.000
Driftskostnader -4.148.000 -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 383.000 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -2.000 -3.000
Finans -24.000 -2.000 -3.000
Resultat før skatt 360.000 117.000 24.000
Skattekostnad -84.000 -28.000 -5.000
Årsresultat 276.000 89.000 20.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 702.000 289.000 261.000
Sum eiendeler 702.000 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 43.000 14.000
Sum egenkapital 109.000 73.000 44.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 593.000 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 289.000 260.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.510.000 1.809.000 305.000
Andre inntekter 21.000 0 0
Driftsinntekter 4.531.000 1.809.000 305.000
Varekostnad -4.119.000 -1.660.000 -278.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -30.000 -1.000
Driftskostnader -4.148.000 -1.690.000 -279.000
Driftsresultat 383.000 119.000 27.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -24.000 -2.000 -3.000
Finans -24.000 -2.000 -3.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -240.000 -60.000 0
Årsresultat 276.000 89.000 20.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 470.000 139.000 254.000
Kundefordringer 63.000 0 0
Andre fordringer 21.000 6.000 6.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 148.000 144.000 0
Sum omløpsmidler 702.000 289.000 261.000
Sum eiendeler 702.000 289.000 261.000
Sum opptjent egenkapital 79.000 43.000 14.000
Sum egenkapital 109.000 73.000 44.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 1.000 6.000
Betalbar skatt 84.000 28.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte -240.000 -60.000 0
Annen kortsiktig gjeld 267.000 126.000 206.000
Sum kortsiktig gjeld 593.000 216.000 216.000
Sum gjeld og egenkapital 702.000 289.000 260.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 109.000 73.000 45.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.3 1
Likviditetsgrad 2 0.4 0.7 0
Soliditet 15.5 25.3 16.9
Resultatgrad 8.5 6.6 8.9
Rentedekningsgrad 1 59.5 9
Gjeldsgrad 5.4 3 4.9
Total kapitalrentabilitet 54.6 41.2 10.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex